ห้าผู้คุ้มกฎหรือห้าผู้เฒ่าแห่งดวงดาว (โกโรไซ, Gorosei)

ห้าผู้คุ้มกฎหรือห้าผู้เฒ่าแห่งดวงดาว (โกโรไซ, Gorosei)

 

ห้าผู้คุ้มกฎหรือห้าผู้เฒ่าแห่งดวงดาว

 

 

 

 

 

ห้าผู้คุ้มกฎหรือห้าผู้เฒ่าแห่งดวงดาว (โกโรไซ, Gorosei) เป็นกลุ่มผู้ที่มีอำนาจสูงสุดของรัฐบาลโลก ประกอบด้วยชาย 5 คน ที่อาศัยอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวร์บนเรดไลน์ ห้าผู้เฒ่ามีอำนาจอันมากมายที่สามารถควบคุมและสั่งการหน่วยงานต่างๆภายใต้รัฐบาลโลกได้ เช่น ทหารเรือ ไซเฟอร์โพล (Cipher Pol) เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่จับดูความเป็นไปของเหตุการณ์สำคัญในโลกและตัดสินใจสั่งการต่างๆ ที่สำคัญ

ห้าผู้เฒ่าปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่ 233 โดย 5 ผู้เฒ่าได้พูดถึงการจับตาดูเฝ้าระวังเกี่ยวกับการพบกันระหว่างกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวและผมแดง นอกจากนี้ยังพูดถึงการประชุมเพื่อหาเจ็ดเทพโจรสลัดคนใหม่ที่จะมาแทนที่คนเก่า คือ ครอคโคไดล์ เมื่อครั้งที่พ่ายแพ้ให้กับลูฟี่

ในมังงะตอนที่ 395 ซึ่งเป็นตอนย้อนอดีตของเมืองโอฮารา เมื่อ 22 ปีก่อน ห้าผู้เฒ่ามีบทบาทสำคัญในการสั่งทำลายเกาะโอฮาราด้วยคำสั่งบัสเตอร์คอล เพื่อทำลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับ 100 ปี แห่งความว่างเปล่า โดยยังได้ออกคำสั่งสังหารดอกเตอร์โครบานักโบราณคดีชื่อดังที่พยายามจะเปิดเผยความลับของประวัติศาสตร์ในอดีตให้ทุกคนได้รับรู้

 

ห้าผู้คุ้มกฎหรือห้าผู้เฒ่าแห่งดวงดาว

 

ในมังงะตอนที่ 793 ห้าผู้เฒ่าปรากฎตัวอีกครั้ง โดยเป็นการพบกันกับจอมพลเรือซากะสึกิ โดยเป็นการสนทนาเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการปลอมแปลงข่าวการสละบัลลังก์ของโดฟลามิงโก้และข่าวการติดต่อกับกลุ่มโจรสลัดหนวดดำของคุซัน แม้ห้าผู้เฒ่าจะอาศัยอยู่ที่แมรี่จัวร์ แต่ยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่า เป็นเผ่ามังกรฟ้าด้วยหรือไม่ เนื่องจากมีการแต่งกายที่แตกต่างกับเผ่ามังกรฟ้า แต่คาดว่าน่าจะเป็นเผ่ามังกรฟ้าเช่นกัน

นอกจากนี้ห้าผู้เฒ่าแม้จะมีอำนาจสูงสุด แต่ดูเหมือนว่าบางครั้งก็อาจจะปฏิบัติตามคำสั่งของเผ่ามังกรฟ้า ดังที่จอมพลเรือซาะสึกิโกรธเคืองและกล่าวหา เรื่องที่ห้าผู้เฒ่าเป็นหุ่นเชิดของเผ่ามังกรฟ้าในตอนที่ 793 ในการบิดเบือนปลอมแปลงข่าวการสละบัลลังก์ของโดฟลามิงโก้

โกโรไซ5 ผู้เฒ่า ที่บางคนยังไม่รู้จักคับ เป็นรัฐบาลโลก ที่ใหญ่ที่สุด
5ผู้คุมกฏของโลก โกโรไซ(Gorosei) ในโลกวันพีซถูกปกครองด้วย 3ขั้วอำนาจประกอบด้วย รัฐบาลโลก เจ็ดเทพโจรสลัด และสี่จักรพรรดิ และรัฐบาลโลกเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้
คำสั่ง คือ เจ้าหน้าที่รัฐบาล กองทัพเรือ อำนาจสูงสุดของรัฐบาลโลกคือ 5ผู้คุมกฏหรือเรียกว่าโกโรไซ ประกอบด้วย 5ผู้เฒ่า กลุ่มคนที่ร่วมตัดสินใจแนวทางการเป็นไปของโลก พวกเขาคือผู้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโลกและประวัติศาสตร์ร้อยปีแห่งความว่างเปล่า มีที่อยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่โจอา หน้าที่สำคัญของโกโรไซคือการทำให้โลกนี้อยู่อย่างสงบสุขต่อไป แม้บางครั้งสิ่งที่พวกเขาทำเป็นสิ่งที่เลวร้ายไร้ซึ่ง

มนุษยธรรม เช่นการลบโอฮาร่าออกจากแผนที่โลกเพราะไม่ต้องการให้ค้นคว้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับร้อยปีแห่งความว่างเปล่า ซึ่งน่าจะเป็นผลเสียต่อรัฐบาลโลก หรือการสั่งให้กำจัด เก็กโค โมเลีย หลังจบสงครามมารีนฟอร์ด แต่ทุกอย่างที่ทำก็เพื่อรักษาความสงบของโลกเอาไว้ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงประวัติความเป็นมา ความสามารถ และการที่อยู่มาได้ถึง800ปี สามารถทำได้อย่างไร และประวัติศาสตร์100ปีแห่งความว่างเปล่าจะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลโลกในแง่ร้ายแค่ไหนถึงไม่อยากให้ค้นคว้าและปิดเป็นความลับมาตลอด

 

ห้าผู้คุ้มกฎหรือห้าผู้เฒ่าแห่งดวงดาว

 

ห้าผู้เฒ่า หรือ ดาวชราทั้งห้าดวง คือผู้นำของรัฐบาลโลกและเผ่ามังกรฟ้า หรือก็คือเป็นฝ่ายบริหารของโลกทั้งหมด ประกอบด้วยบุรุษห้าคนซึ่งปกครองเหนือกองทัพเรือ, ไซเฟอร์โพล ตลอดเป็นผู้ทำสัญญากับเจ็ดเทพโจรสลัด

ห้าผู้เฒ่าบางครั้งถูกเรียกว่า ผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลโลก (Highest Authority of the World Government) พวกเขามีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในกิจการและองค์กรของรัฐบาลโลก อาทิเช่น ตำรวจ อันประกอบด้วยไซเพอร์โพลทั้ง 10 หน่วย แม้แต่กองทัพเรือก็ยอมรับใช้รัฐบาลอย่างว่านอนสอนง่าย ห้าผู้เฒ่าสามารถสั่งระงับคำสั่งของจอมพลเรือได้ และยังมีอำนาจสั่งใช้บัสเตอร์คอลเพื่อโจมตีเกาะใดๆ และยังสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจต่างๆแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับต่ำกว่า พวกเขายังมีอำนาจในการปลดเจ็ดเทพโจรสลัด

ห้าผู้เฒ่ามีหน้าที่หลักในการป้กป้องคุ้มครองโลกจากภัยคุกคามของโจรสลัดและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐบาล พวกเขาเคยสั่งใช้บัสเตอร์คอลสังหารหมู่คนทั้งเกาะเพื่อปกป้องความลับในช่วงร้อยปีแห่งความว่างเปล่า พวกเขาสั่งให้มีการปกปิดความจริงที่ว่าเก็กโค โมเรีย พ่ายแพ้ให้แก่ลูฟี่ และยังสั่งเก็บโมเรียโดยทำเสมือนว่าโมเรียเสียชีวิตจากการต่อสู้ในสงคราม พวกเขายังสั่งเก็บข่าวการแหกคุกของนักโทษระดับ 6 จากอิมเพลดาวน์เป็นความลับ

ในเบื้องหน้า แม้พวกเขาจะถูกเรียกว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลโลก แต่ในเบื้องหลังพวกเขาก็เชื่อฟังคำสั่งของอิม ซึ่งเป็นผู้ปกครองรัฐบาลโลกตัวจริง ซึ่งจะให้คำชี้แนะแก่พวกเขาในเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดเท่านั้น

ทราฟาลก้า ลอว์

ทราฟาลก้า ลอว์

 

ทราฟาลก้า-ลอว์

 

 

 

ทราฟาลก้า ลอว์  นักศัลยแพทย์แห่งความตาย 1 ใน 7 เทพโจรสลัด เป็นกัปตันหนุ่มของกลุ่มโจรสลัด ฮาร์ด ผู้มีความสามารถในการรักษาโรคต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ที่มือมีการสักไว้ว่า D.E.A.T.H ที่มือข้างซ้ายและเป็นอดีตซูเปอร์โนวาที่โลกจับจ้อง  ทราฟาลก้า ลอว์ เป็นอดีตลูกน้องของ  โดฟลามิงโก้ เขาปรากฏตัวครั้งแรกบนหมู่เกาะชาบอนดี้พร้อมกับเหล่าซูเปอร์โนวาอีกหลายคน

ลอว์เฝ้าดูการต่อสู้ของคิลเลอร์กับนักบวชปิศาจอูรุจด้วยท่าทางสนุก ก่อนจะไปดูการประมูลทาสเพื่อหาสมาชิกใหม่และได้พบกับกัปตันคิด ลอว์ดูการต่อสู้ของกลุ่มหมวกฟางกับเผ่าเท็นริวบิโตะ กระทั่งการปรากฏตัวของเรย์ลี่เขาถึงกับสงบนิ่งเพราะรู้ถึงความอันตรายของเรย์ลี่ ทราฟาลก้า ลอว์ ร่วมมือกับคิดและลูฟี่ต่อสู้กับทหารเรือที่มาขัดขวางการหลบหนีก่อนที่

พลเรือเอกจะเดินทางมาถึงเขาได้แสดงพลังของผลแยกชิ้นส่วน “โอเปะ โอเปะ”  ผลปิศาจสายพารามีเซียที่สามารถแยกชิ้นส่วนของศัตรูและตัดต่อได้ตามใจชอบแต่ ต้องอยู่ในอาณาเขตที่เรียกว่า “รูม”  โดยใช้พลังผลปิศาจร่วมกับดาบยาวที่พกติดตัวอยู่เสมอ ต่อด้วยการสู้กับแปซิฟิสต้าพร้อมกับกลุ่มโจรสลัดคิด ทราฟาลก้า ลอว์ ออกมาอีกครั้งที่ มารีนฟอร์ดพร้อมกับช่วยเหลือลูฟี่กับจินเบจากการตามล่าของทหารเรือ

ขามองดูแชงสที่เข้ามายุติสงครามอย่างสนใจก่อนจะเริ่มแล่นเรือหนีจากการโจมตีของคิซารุ ลอว์เริ่มทำการรักษาอาการบาดเจ็บของลูฟี่และจินเบด้วยใบหน้าอันเจ้าเล่ย์ แฮนค็อกปรากฏตัวบนเรือของลอว์และให้พาลูฟี่ไปรักษาตัวยังบริเวณด้านนอกของอมาซอนลิลี่ เรย์ลี่ที่เฝ้าดูฉากสุดท้ายของหนวดขาวเสร็จก็เดินทางไปพบกับลูฟี่ ลอว์จึงได้แยกตัวออกมา ทราฟาลก้า ลอว์ ก็ได้เข้าไปในโลกใหม่อย่างสบายๆ

 

ทราฟาลก้า-ลอว์

 

ต่อมา ทราฟาลก้า ลอว์ ออกมาปรากฏตัวที่  บนพังค์ ฮาซาร์ด   และมีค่าหัวถึง 440 ล้านเบรี จากเหตุการณ์ที่ ทราฟาลก้า ลอว์ ได้ทำการส่งหัวใจโจรสลัด 100 ดวงไปให้กับศูนย์บัญชาการใหญ่ของกองทัพเรือจึงได้ดำรงตำแหน่งเจ็ดเทพโจรสลัด และได้เผชิญหน้ากับ สโมคเกอร์ ที่ บนพังค์ ฮาซาร์ด และก็สามารถได้ไม่อย่างยากเย็นและได้เอาหัวใจของ สโมคเกอร์ ไป ทราฟาลก้า ลอว์

หลอกซีซาร์เพื่อให้ไว้ใจและมีจุดประสงค์ที่จะทำลายโรงงานผลิต SAD ของ ดองกี้โฮเต้ โดฟลามิงโก้ และได้ทำการแลกหัวใจของตัวเองให้กับ ซีซาร์ และเอาหัวใจของโมเน่มาครองเป็นการแลกเปลี่ยน เป้าหมายที่แท้จริงของ  ทราฟาลก้า ลอว์ คือโค่นล้ม ไคโด หนึ่งในสี่จักรพรรดิ ลอว์มุ่งหน้าไปที่ห้องทดลองของซีซาร์ถูกเวอร์โก้จัดการและถูกขังร่วมกับลูฟี่ โรบิ้น แฟรงกี้ สโมคเกอร์และทาชิงิ

ลอว์เริ่มแผนการสวนกลับซีซาร์โดยการปลดโซ่ของตัวเองและปล่อยโซ่หินไคโรเซ กิของคนอื่นออกรวมทั้งของสโมคเกอร์โดยมีข้อตกลงร่วมกัน เขาได้เริ่มทำตามแผนการอีกครั้งโดยบุกเข้าไปที่ห้องทดลองของซีซาร์พร้อมกับ เผยเป้าหมายที่แท้จริงคือการลักพาตัวซีซาร์เพราะซีซาร์เป็นคนเดียวในโลกที่ รู้วิธีผลิต SAD สุดยอดอาวุธทำลายล้าง แต่ลอว์ถูกเวอร์โก้ไล่ตามมาจนทัน

เขาใช้พลังผลปิศาจชิงหัวใจกลับมาแต่ถูกเวอร์โก้โจมตีและถูกชิงหัวใจกลับไป อีกครั้ง ตามด้วยการถูกร่างกายที่แข็งแกร่งของเวอร์โก้กระหน่ำโจมตีและถูกบีบหัวใจจน เขาหมดสภาพพ่ายแพ้ไป ทราฟาลก้า ลอว์ ได้หัวใจจากเวอร์โก้กลับคืนมาโดยการช่วยเหลือของสโมคเกอร์ เขารู้ว่าโดฟลามิงโก้ติดตามผลการต่อสู้จากแมลงสื่อสารเขาจึงพูดกับโดฟลามิงโก้ผ่านแมลงสื่อสาร ลอว์พูดจายั่วโมโหให้เวอร์โก้โกรธจนพุ่งเข้ามาโจมตีและแสดงให้เห็นถึงผลการฝึกตลอดสองปีโดยการตัดร่างกายหุ้มเกราะของเวอร์โก้ขาดเป็นสองท่อน

ทราฟาลก้า ลอว์ หนีออกจากห้องทดลองของซีซาร์ เขาไว้ชีวิตสโมคเกอร์เพราะมีจุดประสงค์บางอย่าง ทราฟาลก้า ลอว์ จับตัวซีซาร์เอาไว้และออกเดินทางไปพร้อมกับกลุ่มหมวกฟาง เขาตัดหัวของเบบี้ไฟว์กับบัฟโฟโล่เอาไว้บนแพฉุกเฉินเพื่อรอให้โดฟลามิงโก้มาพบและบอกให้โดฟลามิงโก้ออกจากดำแหน่งเจ็ดเทพโจรสลัดหากต้องการตัวซีซาร์คืน ทราฟาลก้า ลอว์ นำตัวซีซาร์มุ่งหน้าไปที่กรีนบิทพร้อมกับโรบิ้นและอุซป เขาได้รู้ข่าวจากซันจิว่าโดฟลามิงโก้ยังไม่ได้ออกจากการเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดแต่เหมือนจะไม่ทันการเสียแล้ว

ลอว์เผชิญหน้ากับโดฟลามิงโก้และฟูจิโทระ เขายืนยันว่าตนเองกับกลุ่มหมวกฟางเป็นพันธมิตรกันและการต่อสู้ของทั้งสามก็ได้เริ่มขึ้นก่อนที่ลอว์จะแพ้ราบคาบ ทราฟาลก้า ลอว์ เฝ้ารอเวลาที่พอเหมาะและหนีจากการจับกุมของอิชโชโดยลากตัวซีซาร์ไปด้วย ลอว์เข้าช่วยซันจิที่กำลังจะถูกโดฟลามิงโก้เล่นงานและบอกให้กลุ่มหมวกฟางหรือออกไปจากเดรสโรซ่าอันเป็นสัญญาณสิ้นสุดการเป็นพันธมิตร ก่อนที่เขาจะเผชิญหน้ากับโดฟลามิงโก้ตามลำพังพร้อมกับเป้าหมายที่แท้จริงในการยืมมือไคโดฆ่าโดฟลามิงโก้และความแค้นที่เก็บไว้นาน 13 ปี

ทราฟัลการ์ ลอว์ หรือชื่อจริงคือ ทราฟัลการ์ ดี. วอเตอร์ ลอว์ สมญา “ศัลยแพทย์แห่งความตาย” เป็นโจรสลัดจากทะเลนอร์ทบลูและเป็นกัปตันและหมอของกลุ่มโจรสลัดฮาตส์ เขาเป็นหนึ่งในโจรสลัดสิบสองคนที่ถูกเรียกว่าเป็น “ยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุด” เขายังได้ตำแหน่งเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดภายหลังยุทธการที่มารีนฟอร์ด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ริบตำแหน่งนี้เมื่อเขาประกาศเป็นพันธมิตรกับโจรสลัดหมวกฟางและโค่นล้มดองกิโฮเต้ โดฟลามิงโก้

 

ทราฟาลก้า-ลอว์

 

 

ลอว์เกิดที่ประเทศแฟลว็องส์ในทะเลนอร์ทบลู ซึ่งมีฉายาว่า “นครสีขาว” เนื่องจากเป็นสีของตะกั่วอำพันที่พบได้ในประเทศแห่งนี้ ลอว์และน้องสาวเกิดในครอบครัวหมอ จึงได้รับความรู้ทางการแพทย์จากบิดา โชคชะตาของลอว์เปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อพิษจากตะกั่วอำพันได้ลุกลามไปทั้งประเทศ โรคนี้ไม่มีทางรักษา และดูเหมือนว่าลอว์เองก็ไม่พ้นที่จะต้องตายจากโรคนี้ตั้งแต่ยังเด็ก

เกิดสงครามขึ้นระหว่างแฟลว็องส์และประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากประเทศรอบข้างต่างเข้าใจผิดว่าโรคนี้เป็นโรคติดต่อ รัฐบาลโลกและราชวงศ์แฟลว็องซ์ต่างทราบข้อเท็จจริงนี้ก่อนหน้าแล้ว แต่เลือกที่จะไม่แจ้งให้สาธารณชนทราบแม้อาการของโรคจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ครอบครัวของลอว์พยายามทำทุกวิถีทางที่จะช่วยได้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้มาก ยิ่งกว่านั้น น้องสาวของลอว์มีภาวะลุกลาม และเธอกำลังตายอย่างช้าๆ

แม่ชีคนหนึ่งได้รวบรวมเด็กๆเพื่อที่จะอพยพออกจากประเทศในช่วงสงครามและนางได้ชักชวนลอว์ให้ไปด้วยกัน ลอว์ปฏิเสธเนื่องจากไม่ต้องการทิ้งน้องสาวไว้ แต่แม่ชีก็สัญญาว่านางจะกลับมารับตัวลอว์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มทหารต่างชาติได้ยิงครอบครัวของลอว์ตายต่อหน้าต่อตา แม่ชีและเด็กคนอื่นๆต่างถูกสังหารไปพร้อมกัน โรงพยาบาลถูกเผาทั้งที่น้องสาวของเขายังอยู่ข้างในนั้น ลอว์ที่อยู่ในสภาพสะเทือนใจได้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางกองศพ และหนีออกจากประเทศที่ล่มสลายแห่งนั้นมาได้ เขาสูญเสียทุกสิ่งอย่าง และไม่เชื่อในหลักศีลธรรมและคุณธรรมใดๆอีก เขาอยากจะทำลายโลกเท่าที่เขาพึงจะทำได้

เมื่อลอว์เดินทางมาถึงเมืองท่าสไปเดอร์ไมล์ เขาก็ตรงเข้าไปหากลุ่มโจรสลัดดองกิโฮเต้ เขาขอให้โดฟลามิงโก้รับเขาเข้าร่วมกลุ่ม พร้อมทั้งแสดงระเบิดที่ติดไว้ที่ร่างกาย เขาบอกว่าเขาอยากใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการทำลายโลกให้ได้มากที่สุด ลอว์บอกเทรโบลและไดอาแมนเต้ว่าตัวเองมีชีวิตอยู่ได้แค่เพียงสามปีเท่านั้นและเน้นย้ำถึงเป้าหมายของตนเอง ลอว์ได้พบกับโคราซอนที่มีนิสัยซุ่มซ่าม เขาถูกโคราซอนโยนออกมาจากหน้าต่างสูงและรู้ภายหลังว่าโคราซอนนั้นเกลียดเด็ก ลอว์เจ็บตัวและแค้นจนอยากจะฆ่าโคราซอน

เมื่อลอว์บอกทุกคนในแฟมิลี่ว่าเป็นโรคตะกั่วอำพัน โดฟลามิงโก้ถามว่ามีผู้รอดชีวิตคนอื่นอีกไหม ลอว์ตอบว่าไม่ทราบเพราะตนเองหนีการสังหารหมู่มาในกองซากศพ หลังจากนั้น เมื่อลอว์บอกว่าตนเองไม่เชื่อในอะไรอีกและต้องการจะแก้แค้นโคราซอน เบบี้ไฟว์ได้ตบหน้าลอว์เพื่อเตือนถึงผลลัพท์ที่จะตามมา ในวันหนึ่งเมื่อลอว์เห็นโคราซอนอยู่คนเดียว เขาก็ใช้มีดแทงเข้าที่ด้านหลังของโคราซอน บัฟฟาโลว์เห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง ลอว์ติดสินบนปิดปากบัฟฟาโลว์ด้วยไอศครีม

อย่างไรก็ตาม ลอว์วางใจเรื่องบัฟฟาโล่ไม่ได้ เขาจึงพยายามหลบหนีแต่ถูกโจราจับได้และพาตัวไปหาโดฟลามิงโก้ ลอว์เห็นว่าโคราซอนยังไม่ตายและคิดว่าโคราซอนคงจะบอกโดฟลามิงโก้เรื่องที่เขาเป็นคนร้ายแล้ว แต่ทว่าโดฟลามิงโก้กลับประกาศให้ลอว์เป็นสมาชิกคนใหม่ของกลุ่มอย่างเป็นทางการ ลอว์ย้ำเตือนโดฟลามิงโก้ว่าตัวเองมีชีวิตได้ไม่เกิน 3 ปีเท่านั้น แต่โดฟลามิงโก้ก็อธิบายว่า แฟมิลีของเขามีธุรกิจและเส้นสายอยู่ในโลกใต้ดินมากมาย และมันอาจมีผลปีศาจที่ช่วยชีวิตลอว์ได้ หากโชคดีว่าเขาได้ผลนั้นมาครองก่อนที่ลอว์จะตาย เขาก็พร้อมจะฝึกสอนและปั้นลอว์ให้เป็นมือขวาของตนเองภายในสิบปี เมื่ออธิบายจบ โดฟลามิงโก้เหลือบไปเห็นแผลของโคราซอน แต่โคราซอนเขียนบอกสั้นๆว่าเป็นฝีมือของ “ศัตรู” เท่านั้น ลอว์สงใสว่าทำไมโคราซอนถึงต้องเก็บเรื่องที่ถูกเขาทำร้ายเป็นความลับจากพี่ชายตัวเอง

สองปีที่ลอว์ออกเดินทางไปกับดองกิโฮเต้แฟมิลีในฐานะโจรสลัด ลอว์ได้รับการฝึกสอนทั้งจากโดฟลามิงโก้ วิชาศิลปะการป้องกันตัวโดยลาวจี วิชายิงปืนจากกลาดิอุส วิชาดาบจากไดอาแมนเต้ ลอว์เหลือเวลาอีกเพียงปีเดียวเท่านั้น ตอนนี้ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยจุดสีขาวของโรคตะกั่วอำพัน เบบี้ไฟว์และบัฟฟาโล่บอกชื่อจริงของตนเองให้กับลอว์ และขอให้ลอว์เผยชื่อจริงของตัวเองด้วยไม่งั้นจะฟ้องเรื่องที่เขาแทงโคราซอนเมื่อสองปีก่อน ลอว์เผยชื่อจริงของตนเองว่า “ทราฟัลกา ดี. วอเตอร์ ลอว์” เขาบอกว่า “ดี.” เป็นชื่อลับ และบอกว่า “วอเตอร์” เป็นชื่อตัว แต่ทันใดนั้น ลอว์ก็ถูกโคราซอนหิ้วตัวออกไปจากวงสนทนา

เมื่อมายังที่ปลอดผู้คน โคราซอนพูดออกมาเป็นครั้งแรก ว่านั้นเป็นชื่อจริงของลอว์จริงๆหรือ หากลอว์มี ดี. อยู่ในชื่อจริง เขาก็ควรอยู่ห่างจากโดฟลามิงโก้ไว้ ลอว์ตกใจมากที่โคราซอนพูดได้

โคราซอนบอกความจริงกับลอว์ว่าเขาไม่ได้เป็นใบ้ และยังสร้างสนามพลังกั้นเสียงขึ้นมาเพื่อกันไม่ให้คนอื่นได้ยิน เขายังบอกเป้าหมายที่แท้จริงของตนเองว่า เขาต้องการจะหยุดยั้งความบ้าคลั่งของโดฟลามิงโก้ เขาไม่อยากจะเห็นลอว์กลายเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนพี่ชายเขา โคราซอนขอให้ลอว์ถอนตัวออกจากแฟมิลี่อีกครั้ง แต่ลอว์ก็ปฏิเสธ โคราซอนจึงอธิบายความลับของชื่อ “D” และยังชวนลอว์ออกเดินทางเพื่อหาวิธีรักษาโรคตะกั่วอำพัน

10 ความลึกลับ ที่ผู้คนอยากรู้อยากเห็นที่สุดของ Onepiece

10 ความลึกลับ ที่ผู้คนอยากรู้อยากเห็นที่สุดของ Onepiece

 

 

10 ความลึกลับ ที่ผู้คนอยากรู้อยากเห็นที่สุดของ Onepiece

 

 

 

10 ความลึกลับ ที่ผู้คนอยากรู้อยากเห็นที่สุดของ Onepiece

10. ใครคือ “Joy Boy“? เขาคือบุคคลจากผิวโลกที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของเกาะเงือก และได้รับการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกใน Ryugu Poneglyph  ที่ถูกตั้งไว้ในป่าแห่งท้องทะเล ซึ่งผู้ที่อ่านข้อความนี้คือ นิโคโรบิน นั่นเอง

 

09. ความสามารถของ Kaido คืออะไร? Kaido เป็นหนึ่งใน 4  จักรพรรดิและเป็นคนที่ 3 ในรายชื่อ อีกทั้งเขายังเป็นคู่อริของ ศัตรูกลางพันธมิตรโจรสลัดของ Saga ซึ่งตามกฏหมายของ Trafalgar Law ถือว่า Kaido เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก

 

08.  บทสุดท้ายของ Onepiece  เพียงคุณคิดว่า One Piece จะจบอย่างไรในปัจจุบัน ซึ่งบทสรุปนี้ของ อาจารย์ โอดะ จะทำทีเซอร์ใหญ่เกี่ยวกับบทสรุปสุดท้ายหนึ่งชิ้นในการให้สัมภาษณ์

สัมภาษณ์ : หลายๆ คนกำลังมองไปข้างหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไปในทางเดียวกัน คุณสามารถที่จะตอบคำถามสำหรับพวกเขาหรือไม่

โอดะ :  สิ่งหนึ่งที่กระตุ้นให้อาจารย์โอดะวาดภาพชิ้นหนึ่งคือว่าผมต้องการจะวาดบทสุดท้ายเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุด ฉันพยายามที่จะจินตนาการถึงบทสุดท้ายที่ดูเหมือนว่าอาร์มารีน จะมีลักษณะเหมือนอะไร

ผู้สัมภาษณ์ : จริงจัง 

โอดะ : ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าเป็นที่นิยมมาก ดังนั้นผมจึงไม่ทราบว่าผู้อ่านใช้เวลาหนึ่งในการจินตนาการว่าเป็นเช่นไร แต่ที่ผมสนใจและที่คุณคิดว่าจะเป็นบทสุดท้าย แล้วผมอยากจะให้คุณชอบมัน

 

10 ความลึกลับ ที่ผู้คนอยากรู้อยากเห็นที่สุดของ Onepiece

 

07.  เกิดอะไรขึ้นกับตาซ้ายของโซโล? สำหรับตาซ้ายของโซโล ที่เสียไปน่าจะเป็นตอนฝึกโหดกับ มิฮอว์ค ตาเหยี่ยว ที่ใช้เวลา 2 ปีหลังจากที่เอสเสียชีวิตลงไปเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นก่อนที่จะไปรวมตัวกันนั่นเอง

 

06. สิ่งที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ว่างเปล่า?  100 ปี แห่งความว่างเปล่า ในการ์ตูนก่อนจะมาถึงยุคโจรสลัด ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลโลกต่างก็ต้องการปิดเป็นความลับ พร้อมไล่ทำลายและหาอาวุธที่ถูกบันถึกไว้ใน Ryugu Poneglyph ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ว่างป่าวนั่นได้ถูกบันถึกและซ่อนเอาไว้ ทำให้นักวิจัยทั้งหลายที่อ่านภาษาโบราณออกต่างต้องเก็บเงียบไม่ให้ใครได้รู้ว่าตัวเองอ่านออกเพราะจะทำให้รัฐบาล มาจับตัวไป เนื่องจากห้ามค้นคว้าและวิจัย ในช่องว่างของประวัติศาสตร์โบราณคดี ที่รัฐบาลโลกต้องการให้มันหายไป เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก่อนที่ยุดของโจรสลัดนั่นเอง ประมาณ 800 ของ 900 ปีแล้ว (ส่วนภาพนี้เป็นเมืองโบราณของจักรวรรดิ D ที่ล่มสลาย)

 

05. ใครจะเป็นสมาชิก 10 ของโจรสลัดหมวกฟาง?  10 ใครจะคือสมาชิกคนสุดท้ายของหมวกฟาง ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอะไรเลยทำให้ยากต่อการคาดเดา จะเป็นลอว์ และ คินเอม่อน หรือป่าวก็ยังไม่มีใครสามารถทราบได้ ต้องรอดูกันต่อไปหรือจะเป็นซาโบ พี่น้องร่วมสาบานตั้งแต่ตอนเด็กๆ

 

04.  อะไรคือความสามารถของดราก้อน? เขาเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติฉาวโฉ่ และพยายามจะโค่นล้มรัฐบาลโลก  เขาเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลโลก เป็นบุคคลที่อันตรายที่สุดและต้องการมากที่สุดในโลก ด้วยพลังของเขาเองเคยเปิดเผยออกมานิดหน่อยน่าจะเป็นความสามารถที่ใช้ลมได้ เพราะเคยขัดขวาง สโมคเกอร์ ตอนที่จะพยายามจับลูฟี่นั่นเอง

 

10 ความลึกลับ ที่ผู้คนอยากรู้อยากเห็นที่สุดของ Onepiece

 

03. อะไรคือ “One Piece“?  และอะไรคือ Onepiece เชื่อกันว่าเป็นสมบัติในตำนานที่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้สำหรับผู้ที่ได้เป็นเจ้าของคนแรกและตายโดยการประหารก็คือ ราชาโจรสลัด Gol D. Roger. ที่ไปถึงยังเกาะสุดท้ายของ Grand Line และถูกซ่อนไว้สักแห่งบนเกาะ ภายใต้พื้นดินของเกาะนั่นนั้นเอง

 

02. แม่ของลูฟี่คือใคร?  สำหรับข้อนี้ยังไม่มีใครที่สามารถรู้ได้ว่าแม่ของลูฟี่นั่นเป็นใครหน้าตาเป็นเช่นไร นิสัยยังไง ก็ไม่อาจทราบได้ไม่มีการเผยให้เห็นหรือรู้ถึงข้อมูลใดๆ ได้เลยแม้แต่ตอนที่บนเกาะ ที่ลูฟี่เกิด เห็นก็แต่ คนที่คอยเลี้ยงดูสั่งสอนอย่างคุณปู่สุดโหดแต่ใจดี  Monkey D. Graph ครอบครัวตระกูลดีต้องมีอะไรแน่ๆ

 

01. อะไรคือความ ประสงค์ของ D” หมายถึงอะไร? สำหรับตัวอังษร D จริงๆ แล้วไม่มีอะไรพิเศษมากเท่าไหร่นักเนื่องจากมีการแปลภาษาจากอังกฤษมาเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบ ผิดๆ จึงให้ทำความเข้าไปในทางที่ผิดๆ แต่สำหรับในการ์ตูน ตระกูล D ถือเป็นตระกูลที่มีความอันตรายตลอดเวลา และเป็นผู้สร้าง อาวุธมหาประลัยเอาไว้พร้อมกับอารยธรรมโบราณและโพเนกรีฟ ที่ถูกบันทึกช่วงเวลาที่หายไปใน 100 ปี นั่นกระจายอยู่ทั่วโลก ซึ่งตระกูล D เป็นคนทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังดูและได้หายสาปสูญไปหมดแต่ก็ยังมีเหลือรอดมา 

 

 

เผ่ามังกรฟ้า

เผ่ามังกรฟ้า

 

เผ่ามังกรฟ้า

เผ่ามังกรฟ้า (Celestial Dragons) หรือ ราชนิกุลโลก (World Noble) คือบรรดาลูกหลานของ 19 จาก 20 ราชวงศ์ที่ร่วมทำสงครามโค่นล้มมหาอาณาจักรโบราณและก่อตั้งรัฐบาลโลก พวกเขาพำนักอาศัยอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรีจัวส์ เนื่องจากพวกเขาเป็นลูกหลานของบรรดาผู้สร้างโลก พวกเขาจึงมองว่าตนเองนั้นเป็น “พระเจ้า” ของโลก และมองทุกคนนอกจากพวกเขาอยู่ต่ำกว่าตนเอง ดังนั้นเวลาพวกเขาอยู่นอกแมรีจัวส์ พวกเขามักสวมฟองอากาศไว้ที่หัว เนื่องจากไม่ต้องการใช้อากาศหายใจร่วมกับมนุษย์ธรรมดา

เผ่ามังกรฟ้าเป็นชนชั้นที่มีอภิสิทธิ์ที่เหนือกว่าทุกคนบนโลก พวกเขาอยู่เหนือกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งปวง พวกเขาสามารถสั่งการใดก็ได้ อาทิ สั่งให้สร้างสะพานขนาดมหึมาเพื่อเชื่อมเกาะเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล หรือจะจับเอาพลเรือนตามท้องถนนไปเป็นทาส อำนาจของพวกเขาเป็นรองแต่เพียงห้าผู้เฒ่าเท่านั้น พวกเขามี CP-0 ซึ่งเป็นหน่วยไซเฟอร์โพลที่แข็งแกร่งที่สุดทำงานให้กับพวกเขาโดยตรง

เผ่ามังกรฟ้าแต่ละคนมักจะพกปืนสั้นทองคำไว้กับตัว ซึ่งพวกเขาสามารถยิงใครก็ได้ตามอำเภอใจ นอกจากนี้ พวกเขายังมีอำนาจเรียกตัวพลเรือเอกแห่งศูนย์ใหญ่กองทัพเรือเพื่อมาจัดการกับคนที่ต่อต้านเผ่ามังกรฟ้า ทำให้พวกโจรสลัดไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเผ่ามังกรฟ้า

เผ่ามังกรฟ้านิยมเลี้ยงทาสไว้ในปราสาทของตนเอง ซึ่งทาสเหล่านี้อาจได้มาจากการจับเองหรือไปซื้อมา ทาสของเผ่ามังกรฟ้าจะมีถูกประทับตราร้อนซึ่งมีสัญลักษณ์อุ้งเท้าของมังกรอยู่ นอกจากนี้ ทาสยังต้องถูกใส่ปลอกคอระเบิดไว้เพื่อป้องกันการหลบหนี

 

เผ่ามังกรฟ้า

 

บรรณาการฟ้า

เผ่ามังกรฟ้ามีความร่ำรวยอย่างมหาศาล เซนต์ชาร์ลอสยอมจ่ายเงินถึง 500 ล้านเบรีเพื่อซื้อตัวเคย์มี่มาไว้ในแท็งก์ปลาเพื่อดูเล่น ซึ่งเป็นราคาที่เกินกว่ากำลังของระดับราชวงศ์เสียอีก พวกเขายังสามารถหาซื้อผลปีศาจหายากราคาแพงมาให้พวกทาสกินเพียงเพื่อแสวงหาความบันเทิง

แหล่งที่มาของความร่ำรวยอันไร้ที่สิ้นสุดนี้คือเงินและสมบัติทีประเทศสมาชิกต่างๆของรัฐบาลโลก ส่งมาเป็นบรรณาการต่อเผ่ามังกรฟ้า เรียกว่า บรรณาการฟ้า ข้อขัดข้องใดๆก็ตามที่ทำให้ไม่สามารถนำส่งบรรณาการนี้ถือเป็นหายนะอย่างใหญ่หลวง ทุกประเทศถูกบังคับให้ส่งบรรณาการแก่เผ่ามังกรฟ้าโดยไม่เกี่ยงว่าบรรณาการนั้นจะต้องขูดรีดจากผู้คนมากเท่าใด โดฟลามิงโก้ได้เคยปล้นบรรณาการนี้ไปเป็นประกันเพื่อต่อรองกับรัฐบาลให้มอบตำแหน่งเจ็ดเทพโจรสลัดแก่เขา ผู้ส่งบรรณาการฟ้ารายใหญ่ที่สุดคือกิลด์ เตโซโร

 

เผ่ามังกรฟ้า

 

ความหวั่นเกรงต่อ D

แม้เผ่ามังกรฟ้าจะเป็นกลุ่มคนทรงอำนาจที่ดูเหมือนไม่อาจเอาชนะได้ แต่พวกเขาก็ถูกสอนต่อๆกันมาว่า D. คือศัตรูของพวกเขาเนื่องด้วยบางสาเหตุ พวกเขามักจะสอนลูกหลานของพวกเขาว่า “ถ้าเป็นเด็กดื้อจะถูก D จับกิน” แม้แต่โดฟลามิงโก้ที่เป็นอดีตเผ่ามังกรฟ้า ยังคงหวั่นเกรงต่อบุคคลที่มี D. อยู่ในชื่อ

สมบัติชาติ 

เผ่ามังกรฟ้าได้ซ่อนสมบัติชาติไว้ภายในแมรีจัวส์ ซึ่งถูกกล่าวถึงว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ควบคุมโลกได้ บุคคลนอกเหนือจากวงในของเผ่ามังกรฟ้าถูกปิดกั้นไม่ให้รับรู้ถึงข้อมูลและการมีอยู่ของสมบัตินี้ หากข้อมูลนี้รั่วไหลออกไปก็อาจก่อให้เกิดภัยใหญ่หลวงได้ โดฟลามิงโก้ซึ่งเป็นอดีตเผ่ามังกรฟ้าได้ใช้ความลับนี้คอยข่มขู่รัฐบาล ซึ่งสร้างความหวั่นเกรงต่อเผ่ามังกรฟ้าอย่างมาก เมื่อโดฟลามิงโกถูกจับกุม เผ่ามังกรฟ้าได้พยายามจัดส่งมือสังหารไปยังอิมเพลดาวน์เพื่อปิดปากโดฟลามิงโก

จินเบ

จินเบ

 

จินเบ

 

จินเบ อดีตโจรสลัดเงือกกลุ่มโจรสลัดเงือกอารอนปกครองอยู่ก่อนที่จะเข้าร่วม เจ็ดเทพโจรสลัด ซึ่งข้อตกลงของรัฐบาลโลกคือ ต้องถิ้งลูกน้องทั้งหมด แต่ความสามารถพิเศษของจินเบไม่แน่ชัดเพราะเป็นมนุษย์ ที่มีความสามารถสูงเมื่ออยู่ในน้ำอีกทั้งยังสามารถ

คุยกลับปลาได้เป็นความสารมารถที่ติดตัวมาอยู่แล้วทั้งยังเก่งคาราเต้เงือกที่มีพลังทำลายล้างที่สูงมาก ในขณะที่เกิดสงครามขึ้นระหว่างระฐบาลและหนวดขาว  จินเบ ปฏิเสธการเข้าร่วมและถูกส่งไปยังคุกอิมเพลดาวน์ และได้ถูกปล่อยตัวโดยลูฟี่ และเข้าร่วมฝ่ายกับหนวดขาว โดยในสงครามจินเบขอลาออกจากเจ็ดเทพโจรสลัด หลังจบสงคราม ลูฟี่เสียใจมากที่เอสตาย แต่พอได้รับการเตือนสติจากจินเบว่ายังมีพวกพ้องอยู่

เรย์ลี่ได้คิดแผนการให้ร่วมมือกันบุกมารีนฟอร์ด โดยมีเรย์ลี่ ลูฟี่และจินเบ เพื่อไปตีระฆัง “อ๊อก เบล” 16 ครั้ง ในการไว้อาลัยกับการตายของเอสพร้อมส่งสารว่าจะกลับมารวมตัวกันของกลุ่มโจร สลัดหมวกฟางที่หมู่เกาะชาบอดี้อีกไม่ 3 วันแต่เป็น 2 ปีเพื่อให้สมาชิกของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางได้รับรู้

 

จินเบ

 

ในเนื้อหาล่าสุดเกี่ยวกับจินเบ เขาอยู่ในเกาะเงือก เนื่องจากโฮดี้จะยึดเกาะเงือก หลังจากชนะโฮดี้นั้นลูฟี่ก็ชวนจินเบเข้ากลุ่ม แต่จินเบได้ปฏิเสธเนื่องจากยังมีหน้าที่ต้องทำ แต่จินเบได้บอกว่าถ้าได้เจอกันอีกครั้งที่โลกใหม่เขาจะเข้ากลุ่มด้วยอย่าง แน่นอนจินเบ เป็นมนุษย์เงือกสายพันธุ์ ฉลามวาฬ มีลักษณะที่ดูคร้ายปีศาจมีเขี้ยว2ข้างและมีใบหน้าน่ากลัวโดยมีร่างกายที่

ใหญ่โตคล้ายฉลามวาฬมีผิวสีฟ้าถึงแม้ว่าร่างกายจะดูใหญ่โตแต่กลับมีแขนที่ดู เล็กสวมใส่เสื้อผ้าในแบบญี่ปุ่นประกอบลายสี่เหลี่ยมสีขาวและดำคลุมด้วยผ้า คลุมสีม่วงนิสัยของเค้านั้นมีความภาคภูมิในเผ่าพันธ์ของตนเองมากและไม่ยอม ที่จะให้ใครมาออกคำสั่งแต่จะยอมทำตามผู้ที่มีบุญคุณหรือคนที่น่านับถือโดย เห็นว่าการรักษาคำพูดคือเกียรติที่ควรรักษายิ่งชีพความ สามารถในการต่อสู้

ของ จินเบ นั้นมีพลังอัดกะแทกที่มีพลังทำลายล้างสูงและหลากหลายรูปแบบถึงขั้น สามาถต่อสู้กับ เอสหมัดอัคคีที่มีพลังจากผลปีศาจผลไฟสายโรเกียได้นานถึง 5 วัน5 คืน ก่อนที่หนวดขาวจะออกมายุติการต่อสู้ ความสามารถในการต่อสู้ของจินเบมีหลายแบบเช่น ร่างกายที่แข็งแกร่งกว่ามนุษย์หลายเท่า ทนความเจ็บปวดได้ดีโดยไม่แสดงออกสามารถรับการการโจมตีด้วยเกียร์ 2 ของลูฟี่ได้อย่างสบาย

มีความตื่นตัวสามารถวางแผนการต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถคิดกลยุทธ์ตอบโต้ไปพร้อมๆกันได้ครั้งหนึ่งเมื่อลูฟี่พยายามโจมตีหนวดดำที่อิมเพลดาวน์ ความสามารถในการต่อสู้แบบคาราเต้มนุษย์เงือกในการเกร็งกล้ามเนื้อเพื่อรับการโจมจากลูฟี่แสดงให้เห็นว่าร่างกาย ของเค้านั้นประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้เค้ายังสามารถบเรียกเหล่าฉลามวาฬในทะเลให้มารวมตัวกันได้ในเวลาอัน

สั้นและสามารถควบคุมฝูงฉลามวาฬเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทติภาพและยังมีความ สามารถในการบังคับน้ำทะเลในชื่อ”คลื่นมหาสมุทร”ซึ่งเค้าสามารถควบคุมมันได้ ทุกที่แม้อยู่บนบกนั่นแสดงให้เห็นว่าเค้าเป็นศัตรูโดยตรงกับผู้มีพลังจากผล ไม้ปีศาจที่กลัวน้ำทะเลและหากสัมผัสน้ำทะเลพลังจะหยุดชงักในทันทีเมื่อในอดีตจินเบเป็นระดับหัวหน้าในกลุ่มมนุษย์เงือกเขตแดนซึ่งเป็นกลุ่ม มนุษย์เงือกหัวรุนแรง

และเพื่อที่จะให้พวกเงือกคนอื่นมองว่ามนุษย์เงือกเขตแดนนั้นไม่ใช่พวกที่เลว ร้ายเค้าจึงเข้าเป็น ทหารรักษาการในอาณาจักรริวงู แต่เมื่อลูกพี่ใหญ่ฟิชเชอร์ ไทเกอร์กลับมาจากการเดินทางสำรวจโลกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นเมื่อ ไทเกอร์ประกาศจัดตั้งกลุ่มเงือกซันนี่ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเหล่าทาสที่ถูกพวก เท็นริวจับไปเป็นสัตว์เลี้ยง       จินเบ พร้อมด้วยพรรคพวกจำนวนมากจึงขอติดตามลูกพี่ใหญ่

ไทเกอร์ออกทะเลไปพร้อมกันเพื่อไปเป็นโจรสลัด เวลาผ่านไปหลายปีชื่อเสียงของกลุ่มโจรพระอาทิตย์โด่งดังไปในทางเสียหาย มากกว่าดี โดยฝีมือของพวกทหารเรือประชาชนส่วนใหญ่รู้เพียงแต่ว่ากลุ่มเงือกนั้นเกียจ ชังมนุษย์และจะฆ่าทันทีเมื่อเห็นมนุษย์ทำให้ในที่สุดก็มีประชาชนแจ้งข่าวการ พบ หัวหน้าไทเกอร์ให้พวกทหารเรือได้รู้จนเกิดการประทะครั้งใหญ่ขึ้นผลของการ เข้าจับกุมครั้งนี้หัวหน้ากลุ่มพีชเชอร์ ไทเกอร์บาดเจ็บสาหัสและเสียเลือดมาก เสียชีวิตในที่สุดหลังจากหัวหน้ากลุ่มตาย

สมาชิกภายในกลุ่มระส่ำระสายเป็นอย่างมา หัวหน้าอันดับสอง จินเบ จึงต้องขึ้นรับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าแทนไปก่อน  แต่ตำแหน่งนี้ก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อ อารอนถูกจับและพวกกลุ่มโจรสลักเงือกคนอื่นถูกตั้งค่าหัวและถูกไล่ล่าอย่าง หนัก จนพวกรัฐบาลโลกเกรงว่าหากปล่อยไว้ กลุ่มโจร สลัดเงือกอาจรวมตัวขึ้นอีกครั้งและอาจจะกลับมามีอิทธิพลเหนือกว่ากองทัพ เรือ  จึงยื่นข้อเสนอที่จะให้จินเบขึ้น

เป็น 7 เทพโจรสลัดเพื่อลดอำนาจของกลุ่มเงือกที่นิยมความรุนแรงลงและเพื่อเป็น เกียรของเผ่าพันธ์เงือกที่จะทำให้เทียบเท่าเผ่าพันธ์อื่นในฐานะมีหัวหน้า เป็น1ใน 7 เทพโจรสลัดเมื่อ จินเบ เข้ารับตำแหน่งสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดพระ อาทิตย์กลับยิ่งโกรธแค้นพวกทหารเรือมากขึ้นและมองว่าจินเบเป็นสุนัขรับใช้ พวกทหารเรือจึงตีตัวออกห่างและกะจัดกะจายไปอยู่ในที่ต่างๆ ความสงบที่รัฐบาลโลกหวังไว้กลับยิ่งทำให้ความวุ่นวายขยายวงกว้าง มากขึ้นเมื่อมีการตั้งกลุ่มโจรสลัดเงือกขึ้นอีกหลายกลุ่มแต่ความแข็งแกร่ง และกำลังกลับเทียบไม่ได้กับกลุ่มโจรสลัดเงือกซันนี่อันยิ่งใหญ่เมื่อครั้งใน อดีต

 

จินเบ

 

จินเบ
 • ค่าหัว 438,000,000 เบรี(อดีต 250,000,000 เบรี/ 76,000,000 เบรี)
 • นายท้ายเรือ /อดีตรองกัปตัน-กัปตันคนที่ 2 ของโจรสลัดไทโย / 1 ในพันธมิตรของหนวดขาว / อดีตแม่ทัพกองทัพเนปจูน / อดีต 7P / อดีต 1 ในโจรสลัดบิ๊กมัม / อดีตหัวหน้าคนที่ 2 ของเขตแดนมนุษย์เงือก
 • ถิ่นกำเนิด GL เกาะมนุษย์เงือก
 • ฉายา ชายชาตรีแห่งท้องทะเล
 • ฐาน เกาะมนุษย์เงือก
 • ผู้ใช้คาราเต้กับยิวยิตสุมนุษย์เงือกขั้นสุดยอด/HK2
 • วันเกิด 2 เม.ย
 • อายุ 46 ปี
 • ส่วนสูง 301 ซม.
 • AT ฉลามวาฬ
 • ความสามารถพิเศษ รู้เรื่องการเดินเรือทุกทะเล
มนุษย์เงือกฉลามวาฬตัวอ้วนใหญ่ผิวสีฟ้า ใส่กิโมโนกับทำผมทรงญี่ปุ่นโบราณ สู้ด้วยวิชาเป็นหลัก

ในอดีตนบัถือไทเกอร์ ตนคือผู้นำต่อ พอไทเกอร์ไปผจญภัย ไม่นานก็ไปทำงานเป็นทหารในวังไต่เต้าเป็นแม่ทัพ ตอนไทเกอร์ปลดปล่อยทาส ตนคือ 1 ในผู้เข้าร่วม หลังไทเกอร์ตาย ตนคือกัปตันคนใหม่ รับตำแหน่งเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเผ่าพันธุ์ กับทำตามแนวคิดของไทเกอร์ ปล่อยตัวอารอง จนพวกอารองกับมาโคลแยกตัว ส่วนลูกเรือบางส่วนกลับไปใช้ชีวิตปกติ โดยหวังจัดการอารองถ้าก่อเรื่อง แต่อารองติดสินบนMS เมื่อหนวดขาวตยึดเกาะมนุษย์เงือกเป็นอาณาเขต ไม่มีใครมารุกราน ก็นับถือกับเข้าร่วมแม้ไม่ทางการ เข้าออกเรือหนวดขาวบ่อย สู้เสมอกับเอส 5 วันติด พอเอสเป็นพวกหนวดขาวก็สนิทกัน ได้ฟังเรื่องลูฟี่มามาก พอรู้ว่าลูฟี่จัดการอารองก็รู้สึกขอบคุณมาก

ช่วงสงคราม ไม่ยอมเข้าร่วมจึงถูกคุมตัวไปขังlevel 6 ร่วมกับเอส ต้องโทษแค่หลังจบเรื่องจะถูกปล่อยตัว ได้ฟังคำบอกลาของเอส ตนคือ 1 นักโทษถูกลูฟี่ปล่อยตัว เข้าร่วมสงครามกับลาออกจากตำแหน่งอยู่ฝ่ายหนวดขาว หลังเอสกับหนวดขาวตาย ตนพาลูฟี่ที่โคม่าหนี ทั้งคู่สาหัสถูกลอว์หนีสงครามกับถูกรักษาทัน

หลังจบสงครามเตือนสติลูฟี่ พอเรย์ลี่มา ทั้ง 3 ไปเคาะระฆังที่มารีนฟอร์ด เพื่อส่งสารให้พวกลูฟี่โดยตนบอกลาแยกตัว ไปเข้าร่วมกับบิ๊กมัม โดยตนเฝ้ารอลูฟี่ที่เกาะมนุษย์เงือก

2 ปีต่อมา เมื่อลูฟี่พาเจ้าหญิงชิราโฮชิกับฮัจจิมา จึงเล่าอดีตของเกาะให้ฟัง ร่วมมือกับพวกลูฟี่สู้กับโฮดี้ และบริจาคเลือดรักษาลูฟี่ โดยตนปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับลูฟี่ กับยืนยันว่าถ้าเจอกันอีกครั้ง ตนเข้าร่วมด้วย

พอจัดการเรื่องที่คาริบูคิดจับนางเงือก พาไปส่งให้ G-5 จึงช่วยลูกแมวทะเลที่หลงทาง จึงพาไปหาตำรวจหมาทะเล แต่บ้านก็หายไปจนสงสัย จึงไปช่วยเรือที่ใกล้ล่มอ่านข่าวเรื่องลูฟี่กับลอว์เป็นพันธมิตร กับพวกสัตว์ทะเลทำร้ายคนบนบก พอไปถึงเกาะในข่าวพบบ้านของลูกแมวทะเลอยู่บนบก จึงสงสัยที่ตกมาจากฟ้า กับของไหว้หายไป ทั้งยังป้อมกับหมาทะเลตกลงมาจากฟ้า จึงลงไปก้นทะเล พบวาดาสึมิก่อเรื่องทั้งหมด ตนจึงต่อว่า พอเคลียร์ได้ ลูกแมวทะเลก็กลับไปเจอแม่ พวกสัตว์ทะเลที่ได้บ้านคืน จึงเป็นเรือให้มนุษย์เดินทาง เพื่อชดใช้ความผิดกับมีปาร์ตี้กัน ตนกับวาดาสึมิจึงนำโพเนกลีฟออกเดินทาง

ในศึกท็อตโตแลนด์ พูดเรื่องลูฟี่บ่อย พอคิดถอนตัว บิ๊กมัมให้หมุนรูเล็ต แต่ตนไม่ทำจึงโดนดูถูก กับพบพีคอมส์ จึงไปช่วยพวกลูฟี่ร่วมมือกับพวกเบจจ์ถล่มปาร์ตี้น้ำชา ตนไปช่วยพวกไทโยถ่วงเวลาให้พวกลูฟี่หนี โดยทั้งคู่สัญญาว่า ตนจะตามไปวาโนทีหลัง

แฟรงกี้

แฟรงกี้

 

แฟรงกี้

 

 

 

แฟรงกี้
 • ชื่อจริงคัตตี้ แฟลม
 • ค่าหัว 94,000,000 เบรี(อดีต 44,000,000 เบรี)
 • ถิ่นกำเนิด SB(แต่มาโตในGLตั้งแต่ยังเล็ก)
 • ช่างซ่อมเรือ / อดีตบอสตระกูลแฟรงกี้ / อดีตคนของทอมเวิร์คเกอร์
 • ครอบครัว อดีตลูกของโจรสลัด,มอส(น้องสาวร่วมสาบาน),กี่วี่(น้องสาวร่วมสาบาน)
 • ลูกศิษย์ของ ทอม ช่างต่อเรือในตำนาน / ศิษย์รุ่นน้องของ ไอซ์เบิร์ก
 • ฉายา ไซบอร์ก / แฟรงกี้โชกุน / BF36 / BF37 / BF38 / แฟรงโนะสึกะ(ช่างไม้ในวาโน)
 • วันเกิด 9 มี.ค
 • อายุ 36 ปี
 • ส่วนสูง 240 ซม.(ก่อนไทม์สคิปสูง 225 ซม.)
 • ความฝัน สร้างเรือในฝันที่ฝ่าฟันได้ทุกทะเล กับเป็นช่างบนเรือลำนั้น
 • เผ่า ไซบอร์ก(มนุษย์ที่ดัดแปลงตัวเองจากเศษเหล็กเพื่อยืดชีวิต)
 • ความสามารถพิเศษ แค่ไม่กี่นาทีสร้างสะพานอย่างประณีต จากเศษสิ่งของ กับแค่ 30 วินาที ก็ตกแต่งเสร็จ

 

แฟรงกี้

แฟรงกี้ ชายผมทรงรีเจนส์สีฟ้า กับแขนที่ใหญ่โตทั้ง 2 ข้างมีรอยสักรูปดาว ใส่เสื้อแบบฮาวาย กับนุ่งกางเกงใน มีโซ่คล้องคอ มีความรู้เรื่องการเดินเรือ นิสัยรักพวกพ้อง ฟังเรื่องดราม่าทีไรเศร้าประจำ กับชอบพูดคำว่าซูเปอร์ตลอด ต่อสู้ด้วยร่างไซบอร์กกับเน้นสู้แบบต่อยมวยเป็นหลัก

ดัดแปลงร่างเป็นไซบอร์ก ท้องคือตู้เย็นเก็บโคล่า 3 ขวด เป็นพลังงาน แต่ถ้าทรงผมที่ตั้งห้อยลงแปลว่าพลังงานหมด ต้องเปลี่ยนโคล่าในท้องตลอด กับแกร่งกว่าเดิมเสมอ ถ้าใส่เครื่องดื่มอย่างอื่นเข้าไป นิสัยจะเปลี่ยนไปกับอ่อนแอ ปากจะพ่นไฟ หรือตะปู กับจอนผมปาไปเป็นใบมีดกับงอกใหม่ได้ ส่วนหัวไหล่เมื่อยืดเป็นปืน มือขวาเมื่อถอดหนังมือออกเป็นมือเหล็กที่โจมตีรุนแรงกับยิงออกไปเป็นตะขอจับเกี่ยว ส่วนมือซ้ายถ้าหมุนแขนจะยิงกระสุนปืน แต่ถ้าถอดมือซ้ายออกจะยิงปืนใหญ่ออกมา กับยืดส่วนแขนซ้ายเป็นโล่ได้ เมื่อเอาแขน 2 ข้างมาประกบกันจะสูดลมในแถบนั้นจนแขนพองกับยิงออกไป 1 นัดเป็นกระสุนอากาศ ส่วนขานั้นจะยืดจาก 2 ขาเป็น 4 ขา เหมือนเหมือนครึ่งคนครึ่งม้า แต่ขาเพิ่มมาข้างหน้าแทน ใช้ล็อกตัวเหยื่อไม่ให้หนี ทั้งตดเป็นไอพ่นเพื่อบิน มีจุดอ่อนที่หลังยังเป็นมนุษย์

อดีตลูกโจรสลัดจากSB ถูกพ่อแม่ทิ้งไว้ที่วอเตอร์ 7 กับนำเศษขยะที่อ่าวมาสร้างเป็นปืนใหญ่ ถูกทอมรับเลี้ยงเป็นศิษย์ ได้เรียนรู้ต่อเรือ กับร่วมช่วยสร้างขบวนรถเดินทะเล แต่ชอบสร้างเรือรบซี้ซั้วถึงกับขับออกไปปราบเจ้าทะเลเล่นแต่เรือก็พังตลอด ถูกไอซ์เบิร์กห้ามประจำ ตอนอายุ 22 ถูกพวก CP5 ที่นำโดยสแปนดัมใส่ความ ตนเสียใจที่เรือรบที่ตนสร้างเป็นต้นเหตุ จึงทำร้ายสแปนดัมกับออกเรือไปยืนขวางขบวนรถเดินทะเลจนโดนชนเต็มๆ ในข่าวบอกว่าเสียชีวิต แต่สาหัสลอยไปติดเรือร้าง จึงดัดแปลงตัวเองเป็นไซบอร์กเพื่อยืดชีวิต พออายุ 29 มาติดต่อไอซ์เบิร์กชวนไปเจอกันที่ลับตา เพื่อบอกว่าตนยังมีชีวิตอยู่ กับรับสืบทอดแบบแปลนพลูตัน จึงทิ้งชื่อจริง กับอยู่ต่อ เพราะรู้สึกผิดเรื่องทอมอยู่ คอยรวบรวมพวกนักเลง ขอทาน กับคนใจแตก เพื่อก่อตั้งตระกูลแฟรงกี้ โดยเป็นบอส ล่าค่าหัวโจรสลัด กับแยกส่วนเรือ ไปให้กาเลล่า คอมพานี เป็นธุรกิจ

อายุ 34 เขียนแบบแปลนเรือเสร็จพอดี สนใจไม้อดัมที่เป็นสินค้าในตลาดมืด จึงขโมยเงินจากพวกลูฟี่ไป 200 ล้านเบรีไปซื้อมา เป็นต้นเหตุให้อุซปแยกตัวไป พอทราบว่าตระกูลแฟรงกี้ถูกพวกลูฟี่บุกถล่ม จึงคิดแก้แค้น พอเจออุซปจึงจับตัวมากับเตือนสติ กับอาสาแยกส่วนเรือให้ แต่ทั้งคู่ถูก CP9 จับตัวไป พอซันจิแอบตามไป ทั้ง 3 วางแผนช่วยโรบิน แต่ตนกับโรบินถูกส่งตัวไปเอนิเอส ลอบบี้ เมื่อพวกลูฟี่บุกมา ตนจึงเผาแบบแปลนพลูตันของจริง สู้ชนะฟุคุโร่ แห่ง CP9 ช่วยไขกุญแจมือโรบิน ช่วงพักฟื้นอาสาสร้างเรือลำใหม่ โดยมีกาเลล่าคอมพานีคอยช่วย พอตนมีค่าหัว ถูกตระกูลแฟรงกี้ขโมยกางเกงในล่อไปหาพวกลูฟี่ ตนถูกชวน จึงถูกโรบินบีบอวัยวะเพศ กับถูกทุกคนเตือนสติ จนยอมเข้าใจ ตอนหมู่เกาะชาบอนดี้ ถูกคุมะส่งไปที่เกาะคาราคุริ บ้านเกิดของดร.เวก้าพังค์ พอรู้ข่าวลูฟี่ จึงชิงเรือดำน้ำหนี ถูกMSไล่ล่า ตนก่อเรื่องระเบิดจนศูนย์วิจัย แม้รอดแต่ร่างไม่เหลือโครงเดิม พอได้รับข้อความ จึงอยู่ศึกษาบันทึกของเวก้าพังค์กับเอามาพัฒนาต่อ

2 ปีต่อมา หัวเกรียนกับร่างกายเป็นหุ่นยนต์มากขึ้น ยิงเลเซอร์ได้ กับส่วนหลังยังเหมือนเดิม พอกดจมูกค้าง 3 วินาที ผมงอก จะเซ้ตแต่ละทรงไปมา ติดไฟฉากที่หัวนม โดยส่วนแขนใหญ่กว่าเดิม โดยมีมือเล็กในมือใหญ่ใช้ทำงานละเอียดอ่อน เก็บอุปกรณ์ช่างในแขนขวา โดยจะขับหุ่นแฟรงกี้โชกุนตอนเอาจริง ตอนกลับมารวมตัว พบคุมะที่ปกป้องเรือจนเจ็บหนัก ศึกเดรสโรซ่า สู้ชนะซินญอร์ พิงค์,ทำลายโรงงาน กับแค้นที่อุซปค่าหัวสูงกว่าตน ตอนโซ ติดเรือลอว์ไปวาโนก่อน

ในวาโน ปลอมเป็นลูกจ้างให้หัวหน้าช่างไม้มินาโตโมะ(ผู้สร้างฐานไคโด) หวังชิงแบบแปลน มีเรื่องจนโดนเด้งหลังรู้ว่าถูกขายไปแล้ว ถามไปมาจนรู้ว่าถูกโจรในคุริขโมยไป หลังยาสึตาย จึงคอยซ่อมเรือเพื่อเตรียมการ

ในกลุ่มแฟรงกี้วิตถารสุด รวมโรบินกับบรู๊คคือผู้ใหญ่สุด

 

แฟรงกี้

 

แฟรงกี้มีชื่อเดิมว่า คัตตี้-แฟลม (คาติฟูแลม) เนื่องจากเขาถูกทิ้งจากเรือโจรสลัด ตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ทอมก็เก็บมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม และถ่ายทอดวิชาความรู้การช่างให้

แฟรงกี้เป็นคนนิสัยสบายๆ  ขี้โวยวาย และเจ้าน้ำตา แต่โดยปกติแล้ว เขาจะถูกมองเป็นเหมือนพวกวิตถาร เพราะชอบใส่กางเกงในตัวเดียว

ความฝันของแฟรงกี้คือได้สร้างเรือที่แข็งแกร่ง จนสามารถฝ่าไปจนถึงสุดขอบโลก ผลงานของเขาคือเรือ “เธาแซนด์ ซันนี่”ซึ่งเขายอมรับหน้าที่เป็นช่างให้กลุ่มลูฟี่ และสัญญาว่าจะคอยดูแลเรือลำนี้ให้แข็งแกร่งได้ตลอดไป

ความสามารถของแฟรงกี้

จากการที่ถูกรถไฟพัฟฟิ่งทอมแล่นชน ทำให้เขาต้องดัดแปลงตนเองเป็นไซบอร์ก เพื่อไม่ให้ตนเองต้องตาย แฟรงกี้จึงมีร่างกายที่แข็งแกร่ง และมีพละกำลังมหาศาล มีอาวุธแปลกๆติดตามส่วนต่างๆของร่างกาย ข้อเสียของแฟรงกี้ คือบริเวณด้านหลัง ยังเป็นร่างเนื้ออยู่ จึงไม่สามารถทนต่อการโจมตีได้มากนัก อีกทั้งแฟรงกี้ยังต้องใช้โคล่าเป็นเชื้อเพลิงในการต่อสู้และใช้อาวุธ หากโคล่าหมด แฟรงกี้จะไม่ค่อยมีแรง และใช้อาวุธไม่ได้

นิโค โรบิน

นิโค โรบิน

 

นิโค โรบิน

 

นิโค โรบิน เป็นตัวละครนักประวัติศาสตร์จากการ์ตูนเรื่องวันพีซ

นิโค โรบิน เป็นนักโบราณคดีของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง ก่อนที่นิโค โรบินจะมาเป็นพวกของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง เธอเคยเป็นรองประธานขององกรณ์บาร็อค เวิร์ค โค้ดเนมเธอคือ “มิสออล ซันเดย์” เธอเป็นลูกเรือคนที่เจ็ดของโจรสลัดของกลุ่มหมวกฟาง นิโค โรบิน เป็นสมาชิกคนแรกที่เคยเป็นศัตรูกับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางลูฟี่ มาก่อน นิโค โรบินได้กิน ผลปีศาจที่มีชื่อว่าผล “ฮานะ ฮานะ” เธอจึงสามารถ ผลิชิ้นส่วนของร่างกายออกมาได้ตามที่เธอต้องการ ในช่วง 2 ปีของการฝึกฝน เธอได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนักปฏิวัติ ความฝันของเธอคือตามหา”เรียลโพเนกลีฟ” ที่บอกเรื่องราวประวัติศาสตร์

นิโค โรบิน มีรูปร่างสูงเพรียว เธอเป็นผู้หญิงที่จิตใจแข็งแกร่ง ก่อน 2 ปี มีผมสีดำยาวถึงไหล่ หลัง2 ปี มีผมสีดำยาวถึงเอว ในฉบับอนิเมะ เธอมีดวงตาสีฟ้า ในฉบับมังงะเธอมีดวงตาสีน้ำตาล เธอมีจมูกแข็งเหมือนสันหนังสือ เธอมีสีผิวค่อนข้างเข้มเล็กน้อย แต่หลังจากสองปีในอนิเมะ เธอมีผิวขาว เธอมีความคล้ายแม่ของเธอมาก เธอมีแขนและขา ที่ยาวมาก

 • รอดจากการสังหารของ บัสเตอร์คอล ที่โอฮาร่า
 • 80 ล้านเบรี หลังจากเหตุการณ์วุ่นวายที่เอนิเอส ล็อบบี้ โดยได้รับการช่วยเหลือจากพวกลูฟี่และรอดพ้นจากการสังหารของ บัสเตอร์คอลเป็นครั้งที่2
 • 130 ล้านเบรี

นิโค โรบิน – Nico Robin

“ลูกเรือคนที่ 6” นักโบราณคดีแห่งกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง เดิมทีเธอเป็นรองหัวหน้าองค์กรก่อการร้าย “บาร็อคเวิร์คส์” ซึ่งเป็นที่รู้จักในโค้ดเนม “มิสออลซันเดย์” ได้เข้าร่วมกับกลุ่มลูฟี่ในภายหลัง

อายุ :30 ปี

วันเกิด : 6 กุมภาพันธ์

ส่วนสูง : 188 ซม.

ค่าหัว : 80 ล้านเบรี

ฉายา : “ลูกปิศาจ”

ผลปิศาจที่กินเข้าไป : ผลฮานะฮานะ (ดอกไม้) สายปารามีเซีย

สีประจำตัว : สีม่วง

เปรียบได้กับสัตว์อะไร : นกกระเรียน

กลิ่นประจำตัว : ดอกไม้

เครือญาติที่ปรากฏในเรื่อง : แม่ (นิโค โอลเวีย) , ป้า (โรจี้) , ลุง (สามีของโรจี้ – พี่ชายของโอลเวีย)

 

นิโค โรบิน

 

เกี่ยวกับโรบิน

โรบินเป็นคนสุขุมเยือกเย็น รักการอ่าน มีความรู้รอบตัวสูงมาก มักจะไม่แสดงอารมณ์ออกมาให้เห็นชัดเจน ในอดีต บ้านเกิดของโรบินถูกทำลายด้วยฝีมือรัฐบาล เนื่องจากเหล่านักโบราณคดีของเกาะโอฮารา สืบหาเงื่อนงำของประวัติศาสตร์ “100ปีที่ว่างเปล่า” ได้ ทำให้รัฐบาลโลกเกรงกลัวว่าความลับที่ซ่อนไว้จะถูกเปิดเผย จึงต้องฆ่าทุกคนเพื่อปกปิดหลักฐาน

โรบินเป็นเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาได้ ทำให้ถูกตั้งค่าหัวตั้งแต่อายุ 8 ขวบ โรบินต้องใช้ชีวิตอยู่ในธุรกิจและองค์กรมืดต่างๆมามากมาย และสุดท้าย เธอก็ได้พบกับเพื่อนแท้ ที่จะคอยปกป้องเธอไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น นั่นคือกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง

ความฝันของโรบิน คือการตามหา “รีโอโพเนกลีฟ” หินแกะสลัก ที่เขียนเรื่องราวของประวัติศาสตร์ 100ปีที่ว่างเปล่าเอาไว้

ความสามารถของโรบิน

โรบินสามารถงอกอวัยวะส่วนต่างๆขึ้นมา ภายใต้ทัศนวิสัยที่มองเห็นได้ เพื่อใช้ในการต่อสู้หรือสอดแนม โดยส่วนมาก ท่าที่ใช้ในการต่อสู่ของโรบิน มักจะเป็นการงอกมือออกมาหักแขน หลัง หรือคอของศัตรู

นิโค โรบิน เกิดที่เกาะ โอฮาร่าและพ่อแม่ของเธอก็เป็นนักโบราณคดีด้วย แม่ของเธอนั้นที่มีชื่อว่า นิโค โอลเวีย ได้ออกไปในทะเลปล่อยโรบินไว้คนเดียวในเกาะตอนเธออายุแค่ 2 ขวบ ซึ่งก็ฝากให้พี่ชายของ โอลเวีย ดูแลไว้

ซึ่งภรรยาของเขาก็คือ โรจิสภาพของโรบินช่างย่ำแย่มากเพราะมีแต่คนรังเกียจนิโค โรบินเนื่องจากว่าเธอนั้นเป็นปีศาจที่ได้กินผลปีศาจ ฮานะ ฮานะ[ผลิดอก] เข้าไป เลยไม่มีใครอยากเข้าใกล้ด้วยเธอนั้นซึ่งมีแต่ความโศกเศร้ากับ

สิ่งต่างๆก็ได้เข้าไปในต้นไม้แห่งปัญญาซึ่ง เธอได้ไปอ่านหนังสือ ซึ่งด๊อกเตอร์ โครบาก็เห็นเข้า และเธอก็ได้รับอนุญาติให้สามารถอ่านหนังสือต่างๆที่นี่ได้ฟรีพอเธอ อายุ 8 ขวบนั้นเธอได้ผ่านข้อสอบโบราณคดี และได้รางวัลตราของนักวิชาการเป็นการตอบแทน หลังจากนั้น โรบินก็เลยอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่ว่างเปล่าเพราะเธอได้รางวัลตราแล้ว แต่ทว่า ด๊อกเตอร์ โครบาก็ต้องห้ามเธอและสั่งแบนเธอจาก ต้นไม้แห่งปัญญาถ้าเธอเข้าไปดูหรือรู้

 

นิโค โรบิน

 

เรื่องเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ที่ว่างเปล่า เพราะว่าเธอยังเด็กแล้วอีกอย่างใครที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นคน ผิดกฏหมายต่อโลกโรบินซึ่งรับไม่ได้เลยวิ่งหนีร้องไห้ออกไป และได้ไปพบกับ ยักษ์เซาโร เข้าที่มาเกยฝั่งในเกาะโอฮา

ร่า หลังจากที่โรบินเริ่มตีสนิทกับ เซาโรนั้น เซาโรก็ได้รู้ว่าที่นี่เป็นเกาะโอฮารา และได้บอกโรบินให้คนอื่นรู้ว่า ตอนนี้พวกกองทัพเรือกำลังจะมาที่เกาะแห่งนี้แล้ว เพื่อมาจัดการพวกนักวิชาการของเกาะนี้ทุกคนโรบินนั้นได้วิ่งไปที่ต้นไม้

แห่งปัญญา ในขณะที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังวิ่งผ่านกันกับแม่ของเธอ หลังจากที่เธอมาถึงต้นไม้แห่งปัญญา เธอนั้น ก็รู้ว่าคนอื่นรู้กันหมดแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ กองทัพเรือมาที่นี่ แต่เธอก็ถามทุกๆคนว่า แม่ของเธอมารึเปล่า ซึ่งโครบาก็

ปฏิเสธ กลับไปว่าแม่จะมาอยู่ที่นี่ได้ไงหลังจากที่พวกรัฐบาลได้บุกเข้ามาในต้นไม้แห่งปัญญา พวกรัฐบาลก็จับทุกๆคนออกไปและเตรียมพร้อมที่จะเผาหลักฐานทุกอย่างทิ้งซะในขณะที่โรบินนั้นได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น เธอก็เริ่มรู้สึก

ว่าผู้หญิงคนนั้นต้องเป็นแม่ของเธออย่างแน่นอน และแล้วในทีสุดโรบินก็เจอกับแม่ของเธอในที่สุด แต่ทว่า…มันก็เป็นช่วงเวลาอันสั้นๆ เพราะว่า โอลเวียได้บอกให้เซาโร พาโรบินหนีออกไปและให้โรบินจงมีชีวิตอยู่ต่อไปหลังจากที่

เซาโร พาโรบินมาที่ปลอดภัยแล้วนั้น เซาโรก็ต้องเจอกับ อาโอคิยิระหว่างทางและถูกกักกั้นเอาไว้พร้อมกับยอมเสียสละและบอกโรบินว่า สักวันจะต้องมีพรรคพวกและต้องรอโรบินอยู่ที่ไหนสักแห่งอย่างแน่นอนโรบินนั้นได้เจอสิ่งโหด

ร้ายต่างๆ ตั้งแต่บัสเตอร์ คอล และการจากของโอลเวีย และนักโบราณดดีทุกๆคน พร้อมกับเซาโร และเกาะที่เธออาศัยอยู่ ทุกอย่างได้พินาศไปหมด แถมเธอยังได้ถูกตั้งค่าหัวไว้ด้วย เนื่องจากว่าเธอนั้นสามารถอ่านโพเนกรีฟได้

และเป็นคนๆเดียวที่หนีรอดจาก เหตุการณ์นั้นได้ด้วยเช่นกันโรบินนั้นได้ไปพักอาศัยอยู่ในที่ต่างๆ แต่ตอนสุดท้ายแล้ว เธอก็ถูกหักหลังและถูกไล่ล่าตลอดเวลา จนกระทั่งเธอมาอยู่กับกลุ่มบาร๊อคเวิร์ก ที่ซึ่งคร๊อกโคดายน์นำข้อเสนอให้เธอ เพราะเธออ่านโพเนกรีฟได้หลังจากเวลาผ่านไปจนในที่สุดพวกลูฟี่ได้มาถึงเกาะ อลาบาสต้า เธอนั้นซึ่งใจจริงไม่ชอบ คร๊อกโคดายน์อยู่แล้วก็ได้ช่วยเหลือลูฟี่ ในขณะที่ลูฟี่ได้แพ้คร๊อกโคดายน์ในรอบแรกจนกระทั่งในที่

สุดเธอได้มาเจอโพเนกรีฟ ในฐานลับใต้ดินของอราบาสต้าแต่แล้วเธอก็ไม่บอกสิ่งที่แท้จริงให้ คร๊อกโคดายน์เลย จนทำให้คร๊อกโคดายน์ต้องฆ่าเธอทิ้งซะ แต่เพราะลูฟี่ ได้เข้ามาต่อสู้กับคร๊อกโคดายน์นั้น ในที่สุดลูฟี่ก็สามารถโค่น

คร๊อกโคดายน์ได้แต่เพราะโรบินนั้นไม่มีจิตใจที่จะมีชีวิตต่อแล้ว เพราะไม่เหลืออะไรแล้ว แต่ลูฟี่ก็ได้ช่วยเหลือเธอจากเหตุการณ์ชั้นใต้ดินถล่มหลังจากที่ลูฟี่ซัด คร๊อกโคดายน์ปลิวออกไปโรบินซึ่งได้ถูกช่วยเหลือไว้นั้น ในที่สุดเธอก็

เข้าร่วมกับกลุ่มลูฟี่เนื่องจากลูฟี่ปล่อยเธอให้มีชีวิตไว้ และแล้วการผจญภัยของโรบินเพื่อที่จะไปหาโพเนกลีฟที่แท้จริงและค้นหาประวัติ ศาสตร์ที่ว่างเปล่าก็ได้เริ่มต้นขึ้น

ค่าหัวโรบิน

79 ล้านเบรีโรบินนั้นได้ค่าหัวนี้เนื่องจากหนีรอดจาก เกาะโอฮาร่ามาได้และยังเป็นนักโบราณคดีอีกด้วย

80 ล้านเบรีโรบินได้ค่าหัวล่าสุดครั้งนี้เนื่องจากว่า ได้รอดชีวิตกลับไปจาก เอนิเอส ร๊อบบี้

อุซป

อุซป

 

อุซป

 

 

อุซป ตัวละครการ์ตูนจากเรื่อง วันพีซ อุซปเป็นนักโกหกประจำหมู่บ้านไซรัป โดยชื่อของอุซปอาจจะดัดแปลงมาจาก อีสป โดยในภาษาญี่ปุ่นคำว่า “โกหก” ออกเสียงว่า “อุโซะ” โดยเล่นคำรวมกับคำว่า อีสป เป็น อุซป ซึ่งหมายถึงผู้เล่าเรื่อง และนักโกหก อุซปยังมีลักษณะจมูกที่ยาวเหมือนกับพิน็อคคิโอ (ตุ๊กตาไม้ที่จมูกยาวเวลาโกหก)

 

อุซป(เป็นลูกของยาซปที่เป็นมือปืนให้กับกลุ่มโจรสลัดผมแดง)มีความสามารถพิเศษคือการใช้อาวุธเกี่ยวกับการยิงได้แม่นยำ รวมถึง หนังสติ๊ก หรือ ปืนใหญ่ ลักษณะนิสัยเป็นคนโกหก และขี้ขลาด ถึงแม้ว่าอุซปจะมีพละกำลังน้อยกว่าคนอื่นในเรือ อุซปได้เข้าร่วมการต่อสู้ทุกครั้ง โดยหลายๆ ครั้งได้รับบาดเจ็บกลับมา

อุซปผู้ที่มีความสามารถในการยิงปืน ในการวาดรูป และการผลิตสิ่งของจริงๆหรือแหกตามาก อุซปเป็นคนขี้กลัวแต่ก็ตลกมาก ซึ่งอุซปเป็นคนออกกลอุบาย มากมายให้กับพวกลูฟี่ ซึ่งนอกนามิที่ออกกลอุบายแล้วก็มี อุซปนี้แหละที่คิดแผนดีมาก ซึ่งอุซปนั้นจะชอบหัวเราะกับการที่ลูฟี่ เลียนแบบโซโล ซันจิและช็อปเปอร์มาก และอุซปว่างๆจะชอบหลอกล่อช็อปเปอร์ด้วยความสนุกสนาน ปัจจุบันอุซปมีค่าหัว 30 ล้านเบรีซึ้งมีผลมาจากการที่จัดการ cp9 และยิงธงของรัฐบาลโลกลงมาจึงทำให้ได้ฉายาว่า โซเงคิง (ที่จริงก็คืออุซปอะนะ) ตอนนี้กำลังต่อสู้กับออส และ เก็กโค โมเรีย เพื่อชิงเงาของตนกับคืนมา (ไม่งั้นร่างจะสลายเมื่อโดนแสงอาทิตย์)แล้วไปหมู่เกาะชาบอนดี้แล้วได้พบกับซิลเวอร์ เรย์ลี่เลยเผลอถามว่าสมบัติวันพีซอยู่ที่ไหนจนลูฟี่โกรธมากจึงหยุดถามทันทีแล้วตลอดใน 2 ปีนี้ อุซปได้ฝึกแล้วเก่งขึ้นเพราะคิดว่าตัวเองเป็นตัวถ่วงของเรือ 2 ปีผ่านมาอุซปก็สามารถใช้พืชเป็นลูกกระสุนแทนได้ ที่เดรสโรซ่าอุซปมีบทบาทมากคือสู้กับเทลโบลจนพ่ายกับทำให้ซูการ์ช็อกตกใจด้วยหน้าตาล้อเลียนของตน จนพวกขอเล่นคืนร่างเคารพอุซป แต่พอโดฟลามิงโก้ใช้กรงนก กับให้อุซปมี 5 ดาว เท่ากับเงิน 500 ล้าน อุปจึงถูกไล่ล่า จากนั้นเค็นบุนโชคุฮาคิในตัวอุซปตื่นขึ้นมา ยิงกระสุนหุ่นูปหน้าตาล้อเลียนของอุซปใส่ซูการ์จากระยะไกลจนสำเร็จ

 

อุซป

 

หลังจากอุซปได้แยกตัวออกจากกลุ่ม อุซปได้ปลอมเป็นโซเงคิงเพื่อเข้ามาช่วยเหลือพวกของ มังกี้ ดี ลูฟี่ ในตอนที่จะต้องไปช่วยเหลือ นิโค โรบิน จากพวกCP9 มีฝีมือการยิงปืนพอ ๆ กับ อุซป โดยโกหกว่าโซเงคิงอาศัยอยู่ที่เกาะนักแม่นปืน ถ้าถามเค้าว่าเกาะนักแม่นปืนอยู่ที่ไหน เค้าจะตอบว่าอยู่ในใจของเราไง

พลแม่นปืนประจำกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง และเป็น “ลูกเรือคนที่ 3” ของกลุ่ม

อายุ :19 ปี

วันเกิด : 1 เมษายน (วันแห่งการโกหก)

ส่วนสูง : 176 ซม.

ค่าหัว : 30 ล้านเบรี

ฉายา : “จ้าวแห่งการซุ่มยิง”(โซเงคิง)

ผลปิศาจที่กินเข้าไป : ไม่มี

สีประจำตัว : สีเหลือง

เปรียบได้กับสัตว์อะไร : ตัวนิ่ม

กลิ่นประจำตัว : กลิ่นดินปืน เครือญาติที่ปรากฏในเรื่อง : พ่อ (ยาซป) , แม่ (ไม่ปรากฏชื่อ – เสียชีวิตแล้ว)

 

อุซป

 

เกี่ยวกับอุซป

อุซปเป็นคนพูดมาก ขี้โกหก และขี้ขลาด เขามักจะหาข้ออ้างให้ตนเองไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอันตรายเสมอ แม้เขาจะไม่มีความสามารถทางกายที่ดี แต่ก็ชดเชยได้ด้วยฝีมือการยิง และมันสมองของเขา อุซปเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งกาจคนหนึ่ง เขาชอบประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆไว้ใช้ในสภาวะคับขัน กระบองคลีมาของนามิ ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ของเขาเช่นกัน นอกจากนี้เขายังมีฝีมือทางด้านศิลปะด้วย โดยเขาเป็นคนวาดและระบายสีธงเรือเองความฝันของอุซป คือการเป็นนักรบแห่งท้องทะเลที่ห้าวหาญ ในระยะหลัง เมื่อต้องต่อสู้ เขาจะหยิบหน้ากากมาสวมเพื่อเพิ่มความกล้า และเรียกตัวเองว่า “โซเงคิง”

อีกหนึ่งความฝันของอุซปคือ การได้เดินทางไปยังเกาะของคนยักษ์เอลูบาบู

ความสามารถของอุซป

โดยปกติ อุซปจะใช้อาวุธประเภทหนังสติ๊กในการต่อสู้ รวมทั้งใช้อุปกรณ์เล็กๆเสริม สิ่งประดิษฐ์ล่าสุดของอุซปคือ คาบูโตะ ซึ่งลักษณะคล้ายไม้ยิงหนังสติ๊กขนาดใหญ่ โดยการนำไดอัลจากเกาะแห่งท้องฟ้ามาเป็นส่วนประกอบ เพื่อเพิ่มความสามารถทางการยิง และเปลี่ยนรูปแบบกระสุนที่ใช้ได้ดั่งใจ

หลังจากไปฝึกมา 2 ปีอุซปได้พัฒนาอาวุปใช้ป็อบกรีนซึ่งเป็นพีชที่ยิงออกไปแล้วจะเติบโตทันที

ไคโดแห่งร้อยอสูร

ไคโดแห่งร้อยอสูร

 

ไคโดแห่งร้อยอสูร

 

ไคโด โจรสลัดผู้ชั่วร้ายจากเรื่องวันพีซ ฉายา “ไคโดแห่งร้อยอสูร” ไคโด เป็นจักรพรรดิคนสุดท้ายที่ยังไม่เปิดเผยตัวอย่างเป็นทางการในเรื่อง แต่ความทะเยอทะยานของเขาคงไม่เป็นสองรองจากทีชและถูกคาดหมายจากผู้คุมแดนศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นเพียงไม่กี่คนที่สามารถล้มทีชลงได้

ไคโด เป็นหนึ่งในสี่จักรพรรดิผู้ปกครองโลกใหม่ ประวัติของไคโดยังไม่แน่ชัด มีเรื่องเล่าว่าในอดีตไคโดเคยปะทะกับเก็กโค โมเลียที่โลกใหม่และจัดการกับลูกน้องทั้งหมดของโมเลียซึ่งผลจากการต่อสู้ในครั้งนั้นได้สร้างบาดแผลลึกในจิตใจที่ไม่อาจลบเลือนให้กับโมเลีย

ไคโดได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก แม้แต่โดฟลามิงโก้เองก็ยังเกรง ข้อมูลของทหารเรือบอกว่าไคโดพยายามจะเล่นงานหนวดขาวในช่วงสงครามเพื่อช่วยเหลือเอสแต่แชง ที่รู้เรื่องได้เข้าไปขัดขวางเอาไว้จนกลายเป็นสงครามระหว่างจักรพรรดิ ไคโดเฝ้าดูการทดลองของซีซาร์

เขาต้องการผลปิศาจสายโซออนที่ซีซาร์สร้างขึ้นเพื่อสร้างกองทัพผู้ใช้ผลปิศาจที่แข็งแกร่งพอจะพิชิตโลกใหม่ ขุมกำลังผู้ใช้ผลปิศาจของเขามีถึงกว่า 500 คนเลยทีเดียวซึ่งมากกว่ากองทัพของหนวดขาวหลายเท่านัก ความทะเยอทะยานของเขาสอดคล้องกับเป้าหมายของลอว์

ไคโด จึงตกเป็นเป้าหมายในการโค่นล้มของลอว์  ที่โลกใต้ดิน ไคโด ได้ทำข้อตกลงซื้อขาย SMILE จากโดฟลามิงโก้ เพื่อสร้างกองทัพที่ของผู้มีพลังพิเศษจากผลปิศาจเทียมสายโซออนกว่า 500 คน เป็นพวกที่ไม่ยอมเข้าใจอะไรง่ายๆ ในบรรดาห้าจักรพรรดิอยู่ในอันดับที่ 4 ยังไม่ปรากฎ ว่ากันว่า

ไคโด เป็นนักรบที่ไร้ความปราณีและ มีความมั่นใจในตัวเองสูง ความทะเยอทะยานของเขาไม่เป็นสองรองจากทีช และถูกคาดหมายจากผู้คุมแดนศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นเพียงไม่กี่คนที่สามารถล้มทีชลงได้ ไคโด เป็นลูกค้าซูเปอร์วีไอพีของโดฟลามิงโก้ เขาเฝ้าดูการทดลองของซีซาร์เพราะต้องการผลปิศาจสายโซออนที่ซีซาร์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างกองทัพผู้ใช้ผลปิศาจที่แข็งแกร่ง

 

ไคโดแห่งร้อยอสูร

 

1 ใน 4 จักรพรรดิและข้าหลวงใหญ่แห่งกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูร ฉายาสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก

ในฐานะโจรสลัด ไคโดได้ลิ้มรสความพ่ายแพ้มาแล้ว 7 ครั้ง ถูกทหารเรือหรือศัตรูจับกุมมาแล้ว 18 ครั้ง
ได้รับโทษประหารมาแล้วถึง 40 ครั้ง

ตอนที่พยายามแขวคอเขา โซ่ก็หัก
ตอนที่พยายามตัดหัวเขา ใบมีดของกิโยตินก็แตก
ตอนที่พยายามเสียบเขาด้วยหอก หอกก็บิด
ชายคนนี้ทำให้เรือคุกยักษ์จมมาแล้วถึง 9 ลำ

ไม่มีใครที่สามารถฆ่าชายคนนี้ได้ ไม่เว้นแม้แต่..ตัวเขาเอง

ผู้คนมักจะพูดกันว่าถ้าต่อสู้กับเขา 1 ต่อ 1 เขาก็คือไคโด
ทั้งผืนดิน,ผืนทะเลและท้องฟ้า..สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้
โจรสลัดคนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็น “สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุด”

จากมังงะตอนที่ 795 หรืออนิเมะตอนที่ 739

นอกจากนี้ ไคโดสามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้ เป็นมังกรจีนหรือก็คือมังกรแบบฝั่งตะวันออกนั่นเอง

 

ไคโดแห่งร้อยอสูร

 

สามารถบินไปบนฟ้าได้โดยการเกาะก้อนเมฆและพาตัวเองแหวกว่ายทะลุไปในอากาศ ไคโดในร่างมังกรสามารถสร้างก้อนเมฆเองได้ เหมือนกับโมโมโนะสึเกะในร่างมังกร

มีอาวุธคู่กายคือกระบองเหล็กที่มีหนามปลายแหลมหรือเรียกอีกอย่างว่าคานาโบ ที่ใช้ฟาดลูฟี่ในร่างเกียร์ 4 ทีเดียวร่วง

และล่าสุดใช้ซัดกับบิ๊กมัมจนท้องฟ้าแยก เหมือนกับตอนที่แชงค์สซัดกับหนวดขาว

ในอดีตไคโดเคยอยู่บนเรือลำเดียวกับบิ๊กมัมมาก่อน และติดหนี้บุญคุณบิ๊กมัมอยู่ ยังไม่รู้ว่าคือเรื่องอะไร

เคยปะทะกับกลุ่มโจรสลัดของเก๊กโค โมเรียในอดีตในนิวเวิลด์และเอาชนะกลุ่มของโมเรียไปได้

เมื่อ 20 ปีก่อนเข้ามารุกรานและยึดครองวาโนะคุนิ พร้อมทั้งจัดการตระกูลโคสึกิและตระกูลชิโมสึกิจนพ่ายแพ้ไป

และได้แผลเป็นที่ท้องมาจากการถูกดาบในตำนานเอนมะ ฝากรอยแผลเอาไว้ ซึ่งเป็นดาบสุดรักสุดหวงของโคสึกิ โอเด้งที่ได้ถูกส่งต่อมายังลูกสาว โคสึกิ ฮิโยริ

คาดว่าถ้าโมโมโนะสึเกะไม่ถูกส่งข้ามเวลามายังอนาคต ดาบก็คงถูกสืบทอดไปที่โมโมะแทน

มีความสัมพันธ์กับโดฟลามิงโก้(โจ๊กเกอร์)และซีซาร์ คลาวด์ในการสั่งซื้อผลไม้ปีศาจเทียม SMILE เพื่อมาทำให้กลุ่มโจรสลัดของตนมีแต่ผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโซอน

เพื่อเตรียมทำสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลก(วันพีซ)นี้ไม่เคยเห็นมาก่อน แต่แผนก็โดนขัดโดยกลุ่มหมวกฟางและคุณทราฟัลการ์ ลอว์ไปเรียร้อย

เพราะโรงงานผลิต SMILE ในเดรสโรซ่าและพังค์ฮาซาร์ดโดนทำลายไปหมดแล้ว

ส่วนปัจจุบันเฮียไคโดก็ซัดกับบิ๊กมัม รอวันที่ฝั่งคุณหมวกฟางเตรียมตัวจะมาถล่มที่โอนิงาชิมะ

อดีตพลเอกคุซัน อาโอคิจิ

อดีตพลเอกคุซัน อาโอคิจิ

 

อดีตพลเอกคุซัน อาโอคิจิ

 

อดีตพลเอกคุซัน อาโอคิจิ

ฉายา                       ไก้ฟ้าคราม
กลุ่ม                         อดีตกองทัพเรือ
ตำแหน่ง                   ลาออก ปลดประจำการ อดีตพลเรือเอก
เผ่าพันธุ์                    มนุษย์
เกิด                          21 กันยายน
สูง                            210 cm
ผลปีศาจ                   ผลฮิเอะ ฮิเอะ
สายโรเกีย
ความสามารถ            ใช้ความสามารถของผลปีศาจ
ฮาคิ                          ฮาคิแห่งเกราะและการทลวง
นิสัย                         ขี้เซา และความขี้เกียจ
ความใฝ่ฝัน                –
อาวูธ                         ดาบที่ทำมาจากน้ำแข็ง ไอซ์เซเบอร์
อดีตพลเอกคุซัน อาโอคิจิ
   
อดีตพลเอกคุซัน อาโอคิจิ คูซัน อาโอคิจิ ( kusan aokiji ) ปรากฏตัวครั้งแรกปั่นจักรยานอยู่เหนือน่านน้ำทะเลกับจักรยานคู่ใจสีฟ้า หลังจากเขาเปิดตัวอย่างจริงจังโดยการเข้าขัดขวางกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางและได้แสดงตัวที่จะพา นิโคโรบิ้น ไป ทำให้กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางได้เข้าขัดขวางจึงเกิดการต่อสู่กันขึ้น
และก็สามารถเอาชนะกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอย่างง่ายดายแต่ก็ไม่คิดจะค่าหรือจับกุมอย่างใด และได้กล่าวเตือนกับลูฟี่ไว้ว่า สักวันหนึ่งโรบิ้น ซึ่งเขาเคยปล่อยให้หลบหนีรอดจากเหตุการณ์ถล่ม เกาะ โอฮาร่า  จะนำภัยพิบัติมาสู่กลุ่มหมวกฟาง และจากไปเพราะรู้สึกติดค้างที่พวกลูฟี่ได้กำจัดครอคโคไดล์ก่อนที่เขาจะใช้คำสั่งปลดครอคโคไดล์ออกจากการเป็นเจ็ดเทพโจรสลัด
ในสงครามที่มารีนฟอร์ด อาโอคิจิ เป็นกำลังหลักที่สำคัญของทหารเรือ ในการรับมือจากกลุ่มโจรสลัดหยวาขาวซึ่งเขาได้แสดงพลังที่ร้ายกาจ เขาสามารถรับมือกับคลื่นซึนามิยักษ์ที่หนวดขาวทำให้เกิดขึ้นอย่างง่ายดายและสามารถรับการโจมตีของหนวดขาวได้โดยการใช้ร่างน้ำแข็งของเขาแต่นั้นเหมือนเป็นการเสียงอย่างยิ่ง ถ้าหากหนวดขาวได้ใช้พลังฮาคิในการโจมตีเขาอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีครั้งนี้ หลังจากการต่อสู้ในศึกนี้เหมือนจะยากรำบากมากขึ้นเมื่อหัวกลุ่มของหนวดขาวได้ปรากฏมารับมือกับอาโอคิจิเพื่อที่จะปกป้องหนวดขาว อาโอคิจิจึงได้ถอยกลับไปปกป้องแดนแท่นประหารจากการโจมตี
อดีตพลเอกคุซัน อาโอคิจิ
ภายหลังจากสงครามที่มารีนฟอร์ด  จอมพลเซนโงคุได้ขอลาออกจากการเป็นจอมพล และได้คิดจะให้อาโอคิจิเลื่อนตำแหน่งขึ้นจากพลเอกกลายเป็นจอมพลแทน แต่ทางเบื้องบนของรัฐบาลนั้น ต้องการที่จะให้ อาคาอินุ เป็นจอมพล ทั้ง อาโอคิจิ และ อาคาอินุ จึงต้องตัดสินกันโดยการต่อสู้ประลอง ที่พังค์ ฮาซาร์ด ซึ่งได้กินเวลานานถึง สิบวัน สิบคืน ผลได้ปรากฏว่าอาคาอินุเป็นฝ่ายชนะ อาคาอินุจึงได้เลื่อนขั้นเป็นจอมพลแทน ส่วนอาโอคิจิไม่ต้องการที่จะทำตามคำสั่งของอาโอคินุ จึงตัดสินใจเด็ดขาดได้ลาออกจากการเป็นพลเรือเอก และไม่มีไครได้รู้ว่าเขาหายไปอยู่ไหน เป็นการสูญเสียกำลังคนสำคัญไปจากรัฐบาลโลก