หัวหน้าควรระวัง อย่าให้วัวดีบ่าแตก

วัวดีบ่าแตก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปกป้องลูกน้อง

 

ควรค่อยๆสร้างกำลังบ่าและไหล่ของคนเก่งให้พร้อม ที่จะได้รับมอบหมายงานตามความเหมาะสมแก่กำลังศักยภาพ

วัวดีบ่าแตก เป็นภาษิตเก่าแก่ที่เตือนใจให้เจ้าของวัว ระวังอย่าไปใช้งานวัวดีๆเทียมแอกลากเกวียนหนัก จนบ่าแตกและทำงานไม่ไหว ในที่สุดก็ใช้งานได้ไม่นานเพราะหมดสภาพไปเสียก่อน คงต้องนำคำโบราณมาสอนใจในการดูแลคนในปัจจุบันด้วย เพราะหากคนเก่งๆถูกมอบหมายงานเกินกำลัง คนเก่งก็อาจกรอบกลายเป็นคนหมดพลัง หมดไฟในการทำงานก็เป็นไปได้ ดังนั้นการดูแลคนเก่ง คนดี หรือที่เรียกว่ากลุ่มผู้นำในอนาคตขององค์กร คงต้องร่วมกันบริหารอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าหน่วยงาน

หน่วยงานบุคคลหรือ HR นั้นต้องมีระบบและกระบวนการในการวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณคุณภาพงาน และเป้าหมายตามกำหนดของหน่วยงาน และต้องมีวิธีการให้มั่นใจว่าคนเก่งเหล่านั้นมีความพร้อมด้านคุณลักษณะ ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆด้วย

สำหรับหัวหน้าหน่วยงานก็จะต้องดูแลให้มีการมอบหมายงาน และการกระจายงานอย่างเป็นธรรม เหมาะสม รวมทั้งประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนควบคู่กันไป เพื่อให้เขาได้มีโอกาสในการใช้ศักยภาพด้านที่โดดเด่นในการทำงานอย่างเต็มที่ และพัฒนาจุดอ่อนในการทำงานของเขาจากสิ่งที่เป็นอุปสรรค ให้กลายเป็นจุดแข็งในการสร้างผลงาน

โดยรวมก็คือหัวหน้างานต้องทำหน้าที่ในการใช้ศักยภาพของคนเก่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจุดนี้เองที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลในหลายๆกรณี นั่นคือหัวหน้างานผู้ใช้คนเก่งอย่างเต็มที่ มีการเพิ่มงานขยายขอบเขตงานเป็นการใหญ่ โดยขาดการคำนึงถึงความพร้อมทั้งด้านความรู้ความสามารถ ความมั่นใจ และพนักงานคนเก่งคนนั้นที่เป็นประเด็นสำคัญ คือหัวหน้างานมักจะมีความเชื่อที่ว่าคนยิ่งเก่ง ก็ยิ่งต้องใช้งาน เพราะมีเจตนาที่ดีที่จะสร้างเวทีให้คนเก่งได้มีโอกาสแสดงผลงาน และถือเป็นการพัฒนาความสามารถในการทำงานด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *