แนวปฏิบัติที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนทำให้เกิดความร่วมมือ

แนวปฏิบัติที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนทำให้เกิดความร่วมมือ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

จากการสอบความคิดเห็นจากพนักงานในองค์กรขนาดกลางมากกว่า 1500 คน มีแนวปฏิบัติที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยจัดเป็นแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้

1. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง   ผู้บริหารลงทุนหาเวลาและสนับสนุนทรัพยากรในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีในหมู่พนักงานทุกระดับ โดยลงไปพูดคุยเยี่ยมเยียนและรวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทั้งในทีมและระหว่างทีมงานต่างๆทั่วองค์กร

1.1 เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น Team Leader คือ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม คิดหาวิธีในการกระชับความสัมพันธ์หรือสร้างเครือข่ายในแบบเฉพาะขององค์กรที่ช่วยสะท้อนค่านิยมของผู้บริหารในการให้ความสำคัญด้านมนุษยสัมพันธ์และความไว้วางใจ

1.2 ปลูกฝังการแลกเปลี่ยนความรู้และการแนะนำการทำงาน โดยผู้บริหารใส่ใจการพัฒนาความรู้ ความสามารถของสมาชิกในหน่วยงานของตนอยู่เสมอ สร้างเสริมที่มพร้อมแบ่งปันความรู้และเสนอแนะนำความคิดเห็น

2. การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม

หน่วยงานพัฒนาบุคคลที่ต้องเสริมทักษะความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นแก่สมาชิกในทีม เพราะบ่อยครั้งพบว่าพนักงานหรือผู้บริหารเต็มใจให้ความร่วมมือ แต่ไม่รู้วิธีให้ความร่วมมือที่มีประสิทธิผล ดังนั้นควรพัฒนาทักษะที่จำเป็นซึ่งประกอบไปด้วย ชุดทักษะความรู้ด้านการเข้าใ และชื่นชมผู้อื่น การบริหารพุฒิภาวะทางอารมณ์ การสนทนาในสถานการณ์ที่ยากลำบาก การสื่อสารการสอนและแนะนำงาน การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มผู้ชี่ยวชาญในทีมงานต่างๆต้องจัดให้มีระบบการหมุนเวียนเรียนงาน มีกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่สนุกและท้าทาย

3. การมีผู้นำที่ถูกต้องเหมาะสม ควรต้องมีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งทางด้านการงานและด้านความสัมพันธ์ เพราะในการทำงานในโครงการที่ประกอบด้วยทีมงานต่างๆมากมายนั้น ผู้นำต้องมีสไตล์การบริหารที่ยืดหยุ่นสร้างความสมดุลทั้งด้านงานและด้านคน

4. การสร้างทีมใหม่และการจัดโครงสร้างของทีม การสร้างทีมงานที่จะช่วยให้เริ่มต้นทำงานได้อย่างรวดเร็วควรจัดสัดส่วนให้มีการรวมสมาชิกที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนกับสมาชิกใหม่ เพราะการสร้างทีมโดยเริ่มจากสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยรู้จักกันหรือไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนจะทำให้เกิดความล่าช้าในการสร้างทีม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *