กลยุทธ์ในการดูแลใส่ใจและรักษาพนักงาน (Retention)

กลยุทธ์ในการดูแลใส่ใจและรักษาพนักงาน Retention

 

Image result for retention employee

 

ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ จากเดิมที่ HR เล่นบทเอกเป็นขวัญใจพนักงาน ต้องเปลี่ยนให้หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับเป็น Team Champion เพราะการดูแลรักษาไม่ใช่เพียงการรักษาให้คนเก่ง คนดี อยู่กับองค์กรอย่างเดียว แต่ต้องรักษาใจที่รู้สึกผูกพันและแรงจูงใจที่จะมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จแก่ตนและองค์กรด้วย อย่ายึดเพียงกายแต่ต้องคล้องใจพนักงานให้ได้ด้วย เดิมที HR ทำหน้าที่ดูแลสารทุกข์สุขดิบและบำรุงขวัญกำลังใจ เน้นการดำเนินกิจกรรมสัมพันธ์ รวมทั้งจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างเข้มแข็ง หัวหน้างานรับลูกต่อและเล่นเป็นตัวประกอบ สิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมคือหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับต้องเล่นเองและเป็นผู้กำกับเอง โดยจะต้องเป็นผู้คอยสอดส่องดูแลพนักงานของตัวเองอย่างเต็มที่ ควรกำหนดให้การบริหารบุคคลและการดูแลทีมงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ความรับผิดชอบใน Job Description และมีการประเมินผลอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ผ่านระบบการวัดผลต่างๆ เช่น การสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันธ์ของพนักงาน การวัดประสิทธิผลการทำงาน Productivity ต่างๆ ด้วย นอกจากนี้หัวหน้าทุกระดับต้องมีความเข้าใจคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะคนเก่งๆ เขาจะชอบงานที่ท้าทาย สร้างสรรค์ หัวหน้าจึงต้องคิดงาน ออกแบบงานที่น่าสนใจ คอยเพิ่มขอบข่ายความรับผิดชอบและอำนาจในการตัดสินใจที่เหมาะสม รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดท้าทายและความร่วมมือจากทีมงานอย่างต่อเนื่อง ให้หัวหน้าเป็นผู้ให้คุณ ให้โทษ ทำหน้าที่ในการสนทนา การประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่าแนวโน้มข้างหน้างาน HR เน้นทำงานที่สนับสนุนให้หัวหน้าหน่วยงานทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างกลไกในการเลือกเป็นผู้มีความเหมาะสมให้ได้รับการสะสมขึ้นเป็นหัวหน้าหลักสูงต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *