น้ำบาดาลและน้ำเหลือง

น้ำบาดาล

Image result for น้ำบาดาล

น้ำบาดาล เป็นน้ำที่อยู่ใต้ดิน โดยเกิดจากการสะสมตัวอยู่ตามรอยแยกหรือรอยแตกของชั้นหิน หรืออาจสะสมตัวอยู่ระหว่างช่องว่างของเม็ดทรายหรือเม็ดกรวด เมื่อสะสมตัวนานๆเข้าจึงมีปริมาณน้ำจำนวนมาก ที่เมื่อขุดผ่านชั้นดินและชั้นหินลงไปจะพบน้ำและนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมได้ ในประเทศไทยมีการนำน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์เป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลแหล่งน้ำสำหรับในกรุงเทพฯและบริเวณใกล้เคียงมีการยกเลิกการนำน้ำบาดาลมาใช้ เนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แผ่นดินทรุด


น้ำเหลือง

Image result for น้ำเหลือง

น้ำเหลือง มีลักษณะเป็นของเหลวใสอยู่รอบรอบเซลล์ เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนสารระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเซลล์ มีหน้าที่สำคัญในการผลิตสารต่อต้านเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายอวัยวะที่มีหน้าที่ผลิตน้ำเหลือง ได้แก่ ต่อมน้ำเหลือง ต่อมทอมซิล น้ำและต่อมไทมัส จากนั้นจะส่งต่อไปยังท่อน้ำเหลืองที่ทำหน้าที่ส่งน้ำเหลืองต่อไปยังหลอดเลือดดำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *