Brain

สมอง (Brain)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สมองเป็นอวัยะที่ใหญ่ที่สุดในระบบประสาทส่วนกลาง มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการทำงานทั้งหมดของร่างกาย กำหนดพฤติกรรม และรักษาสมดุลภายในร่างกาย เช่น ความดันเลือดอุณหภูมิของร่างกาย การเต้นของหัวใจ เป็นต้น นอกจากนี้สมองยังมีความสำคัญเกี่ยวกับการรับรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ และแสดงออกทางอารมณ์อีกด้วย ภายในสมองประกอบด้วยเซลล์ 2 ชนิด ได้แก่ เซลล์ประสาท มีหน้ที่ส่งข้อมูลในการทำงานไปยังส่วนต่าง ๆ าของร่างกาย และเซลล์เกลียที่มีหน้าที่ในการปกป้องและดูแลเซลล์ประสาทหรือนิวรอน

สมองของสัตว์ที่มีกระดูกสันหนังรวมถึงมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

สมองส่วนหน้า (Forebrain) เป็นส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีรอยหยักเป็นจำนวนมากมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมความคิดความทรงจำ ความเฉลียวฉลาด และพฤติกรรมที่ซับซ้อน โดยเชื่อมโยงกับอวัยวะรับรู้ เช่น ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง เป็นต้น แล้วส่งไปยังสมองส่วนนี้เพื่อประมวลผลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

ออลเฟกทอรีบัลบ์(Olfactory bulb) เป็นบริเวณที่อยู่ด้านหน้าสุดทำหน้าที่รับกลิ่น ในสัตว์บางชนิดบริเวณนี้จะมีขนาดใหญ่ทำให้ดมกลิ่นได้ดี เช่น สัตว์เลื้อยคลาน เป็นต้น

ซีรีบรัม (Cerebrum)มีขนาดใหญ่สุดในสมองส่วนหน้าและมีรอยหยักเป็นจำนวนมาก ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ออกเสียงความจำ ความคิด สติปัญญา ความรู้สึก อารมณ์พื้นฐาน การได้ยินรับกลิ่น มองเห็น สมผัส รับรส การพูด และบุคลิกภาพ แบ่งเป็นสองซีกซ้ายและขวา แต่ละซีกเรียกว่า “ซีรีบรัมเฮมิสเฟียร์ (Cerebrum hemisphere)”

ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus)ทำหน้าทีสร้างฮอร์โมนเพื่อควบคุมการผลิตฮอร์โมนในต่อมใต้สมอง ซึ่งควบคุมความสมดุลของร่างกาย เช่น อุณหภูมิ วงจรการตื่นและหลับ ความหิว ความอิ่ม ความรู้สึกทางเพศ ปริมาณน้ำและสารละลายในเลือด เป็นต้น และควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ

ทาลามัส (Thalamus) ทำหน้าที่รับรู้และตอบสนองความรู้สึกเจ็บปวด ซึ่งส่งผลให้มีการแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวด

สมองส่วนกลาง (Midbrain) เป็นสมองที่อยู่ถัดมาจากสมองส่วนหน้า  ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนท้าย และทำหน้าที่กียวกับการได้ยิน

สมองส่วนท้าย (Hindbrain) เป็นสมองด้านหลังประกอบด้วยส่วนสำคัญ ได้แก่ ซีรีเบลลัม (Cerebellum) อยู่ใต้ซีรีบรัมมีหน้าที่ควบคุมระบบกล้ามเนื้อ พอนส์ (Pons) อยู่ติดกับสมองส่วนล่าง โดยเป็นส่วนของก้านสมอง ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าและเป็นที่อยู่ของประสาทคู่ที่ 5 6 7 และ 8 เมดัลลา (Medulla) เป็นส่วนที่อยู่ติดกับไขสันหลัง มีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น การเต้นของหัวใจ การย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย เป็นต้น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *