พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เจริญแล้ว

ชีวิตที่เจริญ

“…บรรดาผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย ก็เปรียบเหมือนได้กุญแจ

ที่จะไขไปสู้ชีวิตที่เจริญต่อไปในวันข้างหน้า

 แต่ขอเตือนว่าการดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการ

อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว

และหลักศิลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดี

แต่ขาดความยั้งดี นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ

ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์…”

พระบรมราโชวาท

 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 กันยายน 2504


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประเพณี

ประเพณี

“…การที่จะเปลี่ยนแปลงประเพณีใด ๆ

หรือจะรับเอาประเพณีของชาติอื่นใดมาใช้นั้น

ต้องพิจารณาให้รอบคอบถ่องแท้เสียก่อนว่า

เหมาะสมหรือไม่ประการใด เปลี่ยนแปลงแล้ว

จะสะดวกกว่าเก่าหรือไม่ จะเป็นประโยชน์อย่างไร

ความรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 กรกฏาคม 2505

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *