รอบรู้ 365 วัน

วันที่ 23 มกราคม

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

 

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2424 เป็นวันประสูติของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแาห่งการรถไฟไทย และพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธีนเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาวาดทรงศึกษาด้านรโยธาธิการที่ โรงเรียนแฮร์โรว์ ประเทศอังกฤษ จากนั้นทรงศึกษาต่อวิชาวิศวกรรมที่ ทรินี้ตี้คอลเลจ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และวิชาทหารฃ่างที่ แชทแฮม และเสด็จไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำทำนบและชุดคลอง ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และเสด็จกลับมาทรงงาน และศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ  จนได้เป็นสมาชิก M.I.C.E.(Member of the Institution of Civil Engineer) ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิศวกรรมสถาน

หลังจากที่สำเร็จการศึกษา ทรงเข้ารับราชการทหาร สังกัดทหารช่าง กรมยุทธนาธิการทหารบก ตลอดระยะเวลาที่ทรงรับราชการในกรมนี้ทางนำความรุ้ในวิชาการทหารแผนใหม่ตามแบบอย่างประเทศตะวันตกมา ปรับปรุงกิจการทหารช่าง จนเจริญก้าวหน้า พระองค์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ว่างรากฐานกิจการทหารช่าง แผนใหม่ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการพรมรถไฟหลวง ระกว่างนี้เองที่ทรงพัฒนางานด้านการรถไฟจนมีความก้าวหน้า ได้รับพระสมัญญาว่า พระบิดาแห่งการรถไฟไทย นอกจากนี้ยังมีส่วนสำสคัญในการพัฒนาบ้านเมืองตลอดระยะเวลาอันยาวนานของพระชนม์ชีพ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและความวุ่นวายทางการเมืองในแระเทศไทย ทรงลาออกจากราชการและเสด็จพร้อมครอบครัวไปประทับที่สิงคโปร์ จนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2479 ซึ่งได้กำหนดให้วันคล้ายวันสิ้นพระชนม็ของพระองค์ท่านเป็น  วันบุรฉัตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *