ภาวะไตเสื่อมและการเสียสมดุลของระดับแร่ธาตุในเลือด

ภาวะไตเสื่อมและการเสียสมดุลของระดับแร่ธาตุในเลือด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาวะกรด-ด่างเสียสมดุล

ภาวะกรด-ด่างเสียสมดุล(ความรุนแรงอันดับเจ็ด)

การทำงานของเซลล์ต่างๆในร่างกายจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อมีค่าความเป็นกรด-ดังอยู่ที่คาด 7.45  การควบคุมความเป็นกรดด่างอยู่ที่ปริมาณของอนุมูลไฮโดรเจนไอออนและไบคาร์บอเนตไอออน การเกิดภาวะกรดหรือด่างไม่สมดุล เกิดได้หลายสาเหตุ ในบทนี้จะกล่าวถึงภาวะที่เกี่ยวข้องกับโรคไตเสื่อม ซึ่งเกิดจากการเผาผลาญอาหารไฮโดรเจนไอออน สร้างภาวะความเป็นกรดไบคาร์บอเนตไอออน สร้างภาวะความเป็นด่างในการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในเลือด นิยมใช้การวัดค่าระดับไบคาร์บอเนตไอออน ถ้าค่าไบคาร์บอเนตไอออนต่ำ จะมีค่าความเป็นกรดสูง ถ้าค่าไบคาร์บอเนตไอออนสูง ค่าความเป็นด่างจะสูง ค่าไบคาร์บอเนตไอออน ในเลือดที่ปกติควรมีค่า 20-30 MEg/L 

ถ้าค่าไบคาร์บอเนต ไอออนอยู่ที่ 26 MEg/L ค่า pH จะอยู่ที่ 7.45 จะมีสภาวะด่างจากการเผาผลาญ หมายถึง ภาวะน้ำในเซลล์และน้ำนอกเซลล์ มีปริมาณของ HCO3 มากกว่า ปริมาณของ H เนื่องจากมีการเผาผลาญที่ทำให้เลือดมีฤทธิ์เป็นด่าง ซึ่งเมื่อตรวจเลือดจะพบมีค่าHCO3เพิ่มสูงขึ้น

ถ้าค่าย HCO3 เพิ่มสูงกว่า 26 MEg/L ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับอันตรายสมองส่วนควบคุมการหายใจจะปรับให้ร่างกายหายใจช้าลงและหายใจตื้นเพื่อให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คั่งอยู่ในเลือดเพื่อให้เลือดเพิ่มความเป็นกรดโดยมีHเพิ่มเพื่อมาจับคู่กับ HCO3 เพื่อให้เลือดลดความเป็นด่างลง

แต่จะมีข้อเสียคือ ออกซิเจนในเลือดจะลดลงด้วย ไตจะช่วยปรับให้เลือดลดความเป็นด่างลงอีกทางหนึ่ง โดยการเร่งขับ HCO3 ออกมากับปัสสาวะโดยออกมาในรูปของโซเดียมไบคาร์บอเนต จะทำให้ปัสสาวะมีสภาพความเป็นด่างซึ่งจะมีความดึงน้ำปัสสาวะออกมามาก ผู้ป่วยจะขาดน้ำมีอาการคอแห้งปากแห้งกระหายน้ำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *