ห้าผู้คุ้มกฎหรือห้าผู้เฒ่าแห่งดวงดาว (โกโรไซ, Gorosei)

ห้าผู้คุ้มกฎหรือห้าผู้เฒ่าแห่งดวงดาว (โกโรไซ, Gorosei)

 

ห้าผู้คุ้มกฎหรือห้าผู้เฒ่าแห่งดวงดาว

 

 

 

 

 

ห้าผู้คุ้มกฎหรือห้าผู้เฒ่าแห่งดวงดาว (โกโรไซ, Gorosei) เป็นกลุ่มผู้ที่มีอำนาจสูงสุดของรัฐบาลโลก ประกอบด้วยชาย 5 คน ที่อาศัยอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวร์บนเรดไลน์ ห้าผู้เฒ่ามีอำนาจอันมากมายที่สามารถควบคุมและสั่งการหน่วยงานต่างๆภายใต้รัฐบาลโลกได้ เช่น ทหารเรือ ไซเฟอร์โพล (Cipher Pol) เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่จับดูความเป็นไปของเหตุการณ์สำคัญในโลกและตัดสินใจสั่งการต่างๆ ที่สำคัญ

ห้าผู้เฒ่าปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่ 233 โดย 5 ผู้เฒ่าได้พูดถึงการจับตาดูเฝ้าระวังเกี่ยวกับการพบกันระหว่างกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวและผมแดง นอกจากนี้ยังพูดถึงการประชุมเพื่อหาเจ็ดเทพโจรสลัดคนใหม่ที่จะมาแทนที่คนเก่า คือ ครอคโคไดล์ เมื่อครั้งที่พ่ายแพ้ให้กับลูฟี่

ในมังงะตอนที่ 395 ซึ่งเป็นตอนย้อนอดีตของเมืองโอฮารา เมื่อ 22 ปีก่อน ห้าผู้เฒ่ามีบทบาทสำคัญในการสั่งทำลายเกาะโอฮาราด้วยคำสั่งบัสเตอร์คอล เพื่อทำลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับ 100 ปี แห่งความว่างเปล่า โดยยังได้ออกคำสั่งสังหารดอกเตอร์โครบานักโบราณคดีชื่อดังที่พยายามจะเปิดเผยความลับของประวัติศาสตร์ในอดีตให้ทุกคนได้รับรู้

 

ห้าผู้คุ้มกฎหรือห้าผู้เฒ่าแห่งดวงดาว

 

ในมังงะตอนที่ 793 ห้าผู้เฒ่าปรากฎตัวอีกครั้ง โดยเป็นการพบกันกับจอมพลเรือซากะสึกิ โดยเป็นการสนทนาเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการปลอมแปลงข่าวการสละบัลลังก์ของโดฟลามิงโก้และข่าวการติดต่อกับกลุ่มโจรสลัดหนวดดำของคุซัน แม้ห้าผู้เฒ่าจะอาศัยอยู่ที่แมรี่จัวร์ แต่ยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่า เป็นเผ่ามังกรฟ้าด้วยหรือไม่ เนื่องจากมีการแต่งกายที่แตกต่างกับเผ่ามังกรฟ้า แต่คาดว่าน่าจะเป็นเผ่ามังกรฟ้าเช่นกัน

นอกจากนี้ห้าผู้เฒ่าแม้จะมีอำนาจสูงสุด แต่ดูเหมือนว่าบางครั้งก็อาจจะปฏิบัติตามคำสั่งของเผ่ามังกรฟ้า ดังที่จอมพลเรือซาะสึกิโกรธเคืองและกล่าวหา เรื่องที่ห้าผู้เฒ่าเป็นหุ่นเชิดของเผ่ามังกรฟ้าในตอนที่ 793 ในการบิดเบือนปลอมแปลงข่าวการสละบัลลังก์ของโดฟลามิงโก้

โกโรไซ5 ผู้เฒ่า ที่บางคนยังไม่รู้จักคับ เป็นรัฐบาลโลก ที่ใหญ่ที่สุด
5ผู้คุมกฏของโลก โกโรไซ(Gorosei) ในโลกวันพีซถูกปกครองด้วย 3ขั้วอำนาจประกอบด้วย รัฐบาลโลก เจ็ดเทพโจรสลัด และสี่จักรพรรดิ และรัฐบาลโลกเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้
คำสั่ง คือ เจ้าหน้าที่รัฐบาล กองทัพเรือ อำนาจสูงสุดของรัฐบาลโลกคือ 5ผู้คุมกฏหรือเรียกว่าโกโรไซ ประกอบด้วย 5ผู้เฒ่า กลุ่มคนที่ร่วมตัดสินใจแนวทางการเป็นไปของโลก พวกเขาคือผู้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโลกและประวัติศาสตร์ร้อยปีแห่งความว่างเปล่า มีที่อยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่โจอา หน้าที่สำคัญของโกโรไซคือการทำให้โลกนี้อยู่อย่างสงบสุขต่อไป แม้บางครั้งสิ่งที่พวกเขาทำเป็นสิ่งที่เลวร้ายไร้ซึ่ง

มนุษยธรรม เช่นการลบโอฮาร่าออกจากแผนที่โลกเพราะไม่ต้องการให้ค้นคว้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับร้อยปีแห่งความว่างเปล่า ซึ่งน่าจะเป็นผลเสียต่อรัฐบาลโลก หรือการสั่งให้กำจัด เก็กโค โมเลีย หลังจบสงครามมารีนฟอร์ด แต่ทุกอย่างที่ทำก็เพื่อรักษาความสงบของโลกเอาไว้ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงประวัติความเป็นมา ความสามารถ และการที่อยู่มาได้ถึง800ปี สามารถทำได้อย่างไร และประวัติศาสตร์100ปีแห่งความว่างเปล่าจะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลโลกในแง่ร้ายแค่ไหนถึงไม่อยากให้ค้นคว้าและปิดเป็นความลับมาตลอด

 

ห้าผู้คุ้มกฎหรือห้าผู้เฒ่าแห่งดวงดาว

 

ห้าผู้เฒ่า หรือ ดาวชราทั้งห้าดวง คือผู้นำของรัฐบาลโลกและเผ่ามังกรฟ้า หรือก็คือเป็นฝ่ายบริหารของโลกทั้งหมด ประกอบด้วยบุรุษห้าคนซึ่งปกครองเหนือกองทัพเรือ, ไซเฟอร์โพล ตลอดเป็นผู้ทำสัญญากับเจ็ดเทพโจรสลัด

ห้าผู้เฒ่าบางครั้งถูกเรียกว่า ผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลโลก (Highest Authority of the World Government) พวกเขามีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในกิจการและองค์กรของรัฐบาลโลก อาทิเช่น ตำรวจ อันประกอบด้วยไซเพอร์โพลทั้ง 10 หน่วย แม้แต่กองทัพเรือก็ยอมรับใช้รัฐบาลอย่างว่านอนสอนง่าย ห้าผู้เฒ่าสามารถสั่งระงับคำสั่งของจอมพลเรือได้ และยังมีอำนาจสั่งใช้บัสเตอร์คอลเพื่อโจมตีเกาะใดๆ และยังสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจต่างๆแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับต่ำกว่า พวกเขายังมีอำนาจในการปลดเจ็ดเทพโจรสลัด

ห้าผู้เฒ่ามีหน้าที่หลักในการป้กป้องคุ้มครองโลกจากภัยคุกคามของโจรสลัดและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐบาล พวกเขาเคยสั่งใช้บัสเตอร์คอลสังหารหมู่คนทั้งเกาะเพื่อปกป้องความลับในช่วงร้อยปีแห่งความว่างเปล่า พวกเขาสั่งให้มีการปกปิดความจริงที่ว่าเก็กโค โมเรีย พ่ายแพ้ให้แก่ลูฟี่ และยังสั่งเก็บโมเรียโดยทำเสมือนว่าโมเรียเสียชีวิตจากการต่อสู้ในสงคราม พวกเขายังสั่งเก็บข่าวการแหกคุกของนักโทษระดับ 6 จากอิมเพลดาวน์เป็นความลับ

ในเบื้องหน้า แม้พวกเขาจะถูกเรียกว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลโลก แต่ในเบื้องหลังพวกเขาก็เชื่อฟังคำสั่งของอิม ซึ่งเป็นผู้ปกครองรัฐบาลโลกตัวจริง ซึ่งจะให้คำชี้แนะแก่พวกเขาในเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดเท่านั้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *